Avanes Euroopa Horisondi Water4All partnerluse teine taotlusvoor teemal „Aquatic Ecosystem Services”

Raamprogrammi Euroopa Horisont partnerlus Water4All avas oma teise taotlusvooru teemal „Aquatic Ecosystem Services”.

Valida saab järgnevate alateemade vahel:

  1. Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change.
  2. Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) – impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
  3. New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

Taotlusvoorus on avatud kolm erinevat alaprogrammi:

  1. Early Career Researchers
  2. Knowledge Hub
  3. Joint Transnational Call

NB! Eesti osalejad saavad toetust küsida ainult kolmanda alaprogrammi jaoks (Joint Transnational Call). Teise kahe alaprogrammi tegevustes võivad Eesti partnerid osaleda ainult omafinantseeringuga.

Taotlemise protseduur sarnaneb programmi Horisont 2020 ERA-NETi voorudele. Eesti taotlejaid rahastab ETAG maksimaalselt 150 000 euroga projekti kohta (seda ka juhul, kui ühes projektis on mitu Eesti taotlejat). Projekte rahastatakse programmi Mobilitas vahenditest.

Taotlemine toimub kaheastmelisena:

  1. Eeltaotluse esitamise tähtaeg on 13.11.2023 kell 15.00 Brüsseli aja järgi
  2. Täistaotluse esitamise tähtaeg on 29.04.2024 kell 15.00 Brüsseli aja järgi

Eeltaotluse esitamine on kohustuslik. Edukamad eeltaotlused kutsutakse ühiskonkursi sekretariaadi poolt lõppvooru.

ETAG rahastab konkursil nii alus- kui rakendusteaduse projekte. Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele. Detailsemalt on osalemis- ja taotlemistingimused kirjeldatud taotluskeskkonnas olevas juhendis.

Kasumit teenivad asutused (private-for-profit) peaksid enne taotluse esitamist võtma ühendust ETAGi konsultandiga: Katrin Saar (katrin.saar@etag.ee).

Rohkem infot taotlusvooru kohta ja vooru dokumendid.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:

Katrin Saar
Konsultant
katrin.saar@etag.ee
+372 5333 5625