Avanes “Euroopa horisondi” Water4All partnerluse esimene taotlusvoor

Raamprogrammi “Euroopa horisont” partnerlus Water4All avas oma esimese taotlusvooru teemal: “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools”.

Valida saab järgnevate alateemade vahel:

  1. Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  2. Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events
  3. Improved water governance in the context hydroclimatic extreme events and international contexts

Taotlemise protseduur sarnaneb programmi “Horisont 2020” ERA-NETi voorudele. Eesti taotlejaid rahastab ETAG max 150 000 € projekti kohta (seda ka juhul, kui ühes projektis on mitu Eesti taotlejat). Projekte rahastatakse programmi Mobilitas vahenditest.

ETAG rahastab konkursil nii alus- kui rakendusteaduse projekte. Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele. Detailsemalt on osalemis- ja taotlemistingimused kirjeldatud taotluskeskkonnas olevas juhendis.

Projekti peab olema kaasatud vähemalt kolm abikõlbulikku partnerit kolmest erinevast partnerriigist. Kokku osaleb taotlusvoorus 29 riiki.

Taotlemine toimub kaheastmelisena:
Eeltaotluse esitamise tähtaeg on 31.10.2022 kl 15.00 Brüsseli aeg
Täistaotluse esitamise tähtaeg on 20.01.2023

Eeltaotluse esitamine on kohustuslik. Edukamad eeltaotlused kutsutakse ühiskonkursi sekretariaadi poolt lõppvooru.

Enne taotluse esitamist on soovitatav võtta ühendust kontaktisikuga.

Rohkem infot taotlusvooru kohta ja vooru dokumendid:

http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Saar
Konsultant
katrin.saar@etag.ee
+372 7317386