SekMo esimese vooru tähtaeg pikenes 31. oktoobrini!

Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusel pikendati SekMo toetuse esimese vooru tähtaega viie kuu võrra, kuni 31. oktoobrini 2024.
See on eriti hea uudis neile magistrikraadiga inimestele, kel mõlgub mõttes minna edasi õppima doktorantuuri. Just praegu on õige hetk võtta ühendust ülikoolidega, et uurida teadmussiirdedoktorantuuri võimaluse kohta ja läbida doktoriõpe oma tööga seonduvalt.

SekMo ehk sektoritevahelise mobiilsuse meetmega toetati viimase kümne kuu jooksul 17 projekti kogusummas 1 520 602 eurot. Jagatud vahendid on suunatud projektidesse, mis panustavad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse (digilahendused igas eluvaldkonnas, tervisetehnoloogiad- ja teenused, kohalike ressursside väärindamine ning nutikad ja kestlikud energialahendused) ning toovad seeläbi kaasa uuenduslikke lahendusi nii ettevõtetele kui ka ühiskonnale tervikuna. 
Hetkel on üle poole toetuse summast läinud digilahenduste projektidele ning pikema kestvusega projektidele, milleks on teadmussiirdedoktorantuur.

SekMo toetuse eesmärk suurendada koostööd akadeemilise ning mitteakadeemilise sektori vahel. See võimaldab: 

  • Palgata teadlast ettevõttesse või avaliku sektori asutusse (teostama rakendusuuringut või eksperimentaalarenduse projekti); 
  • Siirduda tippspetsialistil ettevõttest või avaliku sektori asutusest ülikooli, rakenduskõrgkooli või teadusasutusse (teostama õpet, teadus- või innovatsioonitegevusi, tehnoloogiasiiret); 
  • Palgata ettevõttel või avaliku sektori asutusel teadmussiirdedoktorant (doktoritöö teema lähtub tööandja tegevusest). 

Tahad toetuse kohta täpsemalt teada? Osale SekMo infotundidel:

 

Taotlusvoor on jooksvalt avatud kuni 31. oktoobrini 2024 ja selle maht on kuus miljonit eurot. Ekspertkomisjonid kogunevad iga kuu ja kõik meetme tingimustele vastavad projektid saavad rahastuse. SekMo toetusmeetmega avanevad uued uksed teadmiste ja innovatsiooni maailmas! 

Lisainfo toetuse ja taotlemistingimuste kohta on saadaval Eesti Teadusagentuuri veebilehel: https://etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/sekmo/ 

Tutvu toetust saanud projektidega: https://www.rtk.ee/sekmo#toetatud-projektid 

 

Kontakt ja lisainfo: 

Kaidi Rekker
Nutika spetsialiseerumise vanemkonsultant
5380 5900
kaidi.rekker@etag.ee