Taas saab esitada taotlusi sissetuleva järeldoktoritoetuseks

Eesti Teadusagentuur kutsub taotlema sissetuleva järeldoktoritoetust, mis on avatud 13. veebruarist kuni 15. märtsini. Toetus on suunatud teadlastele, kes soovivad oma teadustööd Eestis jätkata ning on eelnevalt Marie Skłodowska Curie (MSCA) järeldoktori individuaalgrandi taotlusvoorus saanud positiivse tulemuse, ent jäänud siiski rahastuseta. 

Toetuse eesmärk on soodustada ajude ringlust ning toetada järeldoktorantuuri läbimise võimalusi. Eesti riik peab oluliseks nii välisteadlaste Eestisse tööle tulemist kui ka välismaal töötanud Eesti teadlaste tagasipöördumist, et aidata kaasa välismaal omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamisele Eestis ning laiendada teadlaste karjäärivõimalusi nende karjääritee alguses.  

Selle aasta taotlusvooru toetussumma on 72 000 eurot aastas, mida antakse kokku kuni 25 järeldoktorile. Toetuse periood on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 24 kuud. 

Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.  

Loe täpsemalt toetuse kohta: https://etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/sissetulev-jareldoktoritoetus/ 

Sissetuleva järeldoktoritoetuse infopäev toimub 19. veebruaril kell 13.00 (veebis).
Koosolekuga liitumiseks klõpsake siia
Laadi Teams alla | Liitu veebis

Koosoleku ID: 382 319 379 243
Pääsukood: BuTK8G

 

Kontakt: 

Allan Padar
Teadlasmobiilsuse valdkonna juht
+372 5686 6722
allan.padar@etag.ee