Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Seminar: „Euroopa horisondi projektitaotluse kirjutamisest: hindaja vaatenurk sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas“ – Tartus

10. veebruar 2023, 09:45 - 13:00

Eesti Teadusagentuur kutsub seminarile „Euroopa horisondi projektitaotluse kirjutamisest: hindaja vaatenurk sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas“, mis toimub 10. veebruaril kell 9.45–13.00 Tartu Loodusmaja saalis (Lille 10, I korrus).

Seminari eesmärk on tutvustada hindamise köögipoolt ja tõsta osalejate võimekust esitada edukaid taotlusi. Räägime hindamise protsessist ja kriteeriumitest ning analüüsime taotlusevormi konkreetsete näidete alusel, „Euroopa horisondi“ 2. klastri („Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“) hindaja perspektiivist.

Seminar on suunatud potentsiaalsetele taotlejatele „Euroopa horisondi“ 2. samba taotlusvoorudes ning eeskätt sotsiaal- ja humanitaarteadusliku fookusega konkursiteemades.

AJAKAVA:

9.45 Registreerumine, kohv ja tee
10.00–11.30 Sissejuhatus ja seminari I osa
11.30–12.00 Paus
12.00–13.00 Seminari II osa

Seminar toimub kohapeal, osalejate arv kuni 20. Palume registreeruda 7. veebruariks alloleval vormil. Seminari paremaks kavandamiseks palume registreerumisel vastata küsimustele oma varasema kogemuse ja ootuste kohta. Kuna kohtade arv on piiratud, toimub seminarile registreerumine põhimõttel „kes ees, see sees“.

Seminari korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskusega (RASI). Seminari viib läbi professor Marge Unt.

 

Seminarile registreerumine on lõppenud. Ootejärjekorraga liitumise kohtakt: katrin.kello@etag.ee

 

SEMINARI LÄBIVIIJA

Professor Marge Unt töötab Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis, rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuses (RASI). Tema teadushuvideks on paremuste ja halvemuste kumuleerumine eluteedes rahvusvahelises võrdluses, eriti noorte lülitumisel tööturule, emaduslõiv, aga ka hiliskarjäär ning aktiivne vananemine.

Marge Undil on pikaajaline Euroopa Komisjoni taotluste ja projektide retsenseerimise ning tegevusprogrammide hindamise ja tagasisidestamise kogemus. Kahel viimasel aastal (2021-2022), st mõlemas senises „Euroopa horisondi“ taotlusvoorus, on ta olnud 2. klastri („Kultuuri, loovuse ja kaasava ühiskonna“) taotluste hindaja kõigis etappides, sh lõpp-paneelis.

Marge Unt on olnud erakordselt aktiivne uute teadusteemade sõnastamisel, algatanud ja juhtinud nii Eesti-siseseid konsortsiume kui ka osalenud 21 rahvusvahelises teadusprojektis. Seni silmapaistvaim saavutus on 10 rahvusvahelise partneriga Horisont 2020 teadusprojekti „Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad (EXCEPT)“ koordineerimine aastatel 2015–2018. EXCEPTi projekt sai Euroopa Komisjoni poolt ülipositiivse tagasiside nii projekti teaduslikele tulemustele, poliitikasse panustamisele kui ka juhtimisele. Praegu juhib Marge Unt tööpakette ja Eesti teadusrühma kolmes rahvusvahelises projektis: Horisont 2020 projektis „EUROSHIP: Täites lünki sotsiaalses ebavõrdsuses“, „Euroopa horisondi“ projektis „MAPINEQ: Ebavõrdsuste kaardistamine üle elukaare“ ning GENDER-NET Plusi projektis „MASCAGE: Soolistatud vananemine: Maskuliinsused ja vananemine Euroopa praegusaegses kirjanduses ja filmikunstis“. Ühtlasi valmistab ta ette ERC taotlust Mobilitas Pluss ERC granditaotlemise toetuse abil (MOBERC).

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Kello
katrin.kello@etag.ee

Täpsem info

Kuupäev:
10. veebruar 2023
Aeg:
09:45 - 13:00
Kategooria:
,