Uurimistoetuste taotlusvoorus esitati 416 taotlust

Eesti Teadusagentuurile esitati uurimistoetuste taotlusvoorus järgmisel aastal algavatele uurimisprojektidele kokku 416 taotlust, neist 37 järeldoktori-,  78 stardi- ja  301 rühmagrandi taotlust. Laekunud taotluste maht on kokku ligi 70 miljonit eurot ja taotlusi esitati kokku 15 asutusest.

Enim taotlusi esitati loodusteadustes (162), sellele järgnesid tehnika ja tehnoloogia ning humanitaarteadused ja kunstid (mõlemas 69), sotsiaalteadused (49) ning arsti- ja terviseteadused (42). Kõige vähem taotlusi esitati põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonnas (25).

66% taotlustest esitati alusuuringute ja 34% rakendusuuringute läbiviimiseks.

Menetlusse võetakse tehnilise kontrolli järel ilmselt natuke vähem taotlusi, kuna nende hulgas võib olla selliseid, mis ei vasta taotlemise tingimustele. Mai alguses selgub samuti taotluste lõplik valdkondlik jaotus.

„Paljud meie teadlased on praeguses üldises kriisiolukorras selle keskmes ja kannavad võtmerolli selle lahendamisel. Kuigi ilmselt enamuse teadlaste tavapärane töö on väga tugevalt häiritud, on mul hea meel, et hoolimata kõigist raskustest jõudsid nad taotlused tähtaegselt esitada. Nüüd teeme teadusagentuuris omakorda kõik endast oleneva, et taotluste hindamine sujuks esialgu planeeritud ajakava järgi,“ ütles teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Taotluste rahvusvaheline retsenseerimine toimub selle aasta oktoobrini ning esialgsed rahastamisettepanekud selguvad novembris. Rahastuse kogumaht selgub ja lõplik rahastamisotsus tehakse pärast 2021. aasta riigieelarve kinnitamist.

  1. aasta taotlusvoor lõppes 7. aprillil, kuna teadusagentuur andis teadlastele eriolukorra tõttu esialgse 31. märtsi asemel nädala võrra rohkem aega taotluste esitamiseks.

Eesti Teadusagentuur annab uurimistoetusi välja Eesti teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.

2020. a taotlusvooru esitatud granditaotluste statistiline ülevaade

Lisainfo:
Siret Rutiku
Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381
siret.rutiku@etag.ee