Valmis kokkuvõte 2023. a. menetlusse võetud riiklike uurimistoetuste taotlustest

Eesti Teadusagentuuril on valminud statistiline kokkuvõte 2023. aastal menetlusse võetud riiklike uurimistoetuste taotlustest. Kokkuvõttega saab tutvuda ETAGi veebilehel: https://etag.ee/wp-content/uploads/2023/05/PUT2024-kokkuvote-menetlusse-voetud.pdf

Järgmise pooleteise kuu jooksul hindavad menetlusse võetud taotlusi eri riikidest pärit tippteadlastest koosnevad rahvusvahelised eksperdikomisjonid, seejärel saadetakse esialgsed hinnangud taotlejatele tutvumiseks ning vastuväidete esitamiseks.

 

Lisainfo:

Helen Post
Riiklike uurimistoetuste valdkonna juht
Tel 731 7363
Helen.Post@etag.ee