KKK PARROT programmi kohta

Korduma Kippuvad Küsimused

1. Mida taotluses projekti kirjeldusse kirja panna?
2. Keda mõistetakse vormis vastutava isiku all?
3. Mitme aastased võivad PARROT programmi projektid olla?
4. Millal peab esitama projekti tegevuste aruanded?
5. Mis on programmis “reisikulu”?
6. Mitu lähetust võib projekti jooksul teha ning mitu inimest lähetustes viibida?
7. Kuidas toimub projekti käigus kulude hüvitamine?

 

1. Projekti kirjeldus

Taotluses tooge välja projekti teaduslik sisu, senise koostöö tulemused ja edasised perspektiivid, samuti loetlege kõik projektis osalevad asutused ja isikud (sh kraadiõppurid). Projekti taotluse vorm on Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

2. Vastutav isik

Projekti taotluse esitaja on projekti eest vastutav isik.

3. Projektide pikkus

PARROT programmi projektide konkurss kuulutatakse välja iga kahe aasta tagant ja hindamisel välja valitud ühisprojektide kestuseks on 2 aastat.

4. Aruandlus

Lõpparuanne esitatakse hiljemalt 3 kuud pärast projekti lõppemist. Vahearuanne esitatakse esimesel aastal mõlemale riigile.

5. Reisikulu

Rahastamine programmis hõlmab ainult ühisprojektide raames uurimistööga tegelevate isikute reisikulude hüvitamist. Eesti Teadusagentuur hüvitab Eesti teadlaste sõidukulu sihtriiki ja tagasi (k.a reisikindlustus ja kohalik transport) ning päevaraha.

6. Lähetuste arv ja lähetatavad isikud

Lähetuste kordade, lähetuses viibitud päevade ja lähetatavate isikute arv ei ole projekti taotluses piiratud. Projekti rahastamise otsuses määratakse päevade ning lähetuste summaarne arv Prantsuse-Eesti ühiskomisjoni poolt.

7. Kulude hüvitamine

Päevaraha avaldus esitatakse Eesti Teadusagentuurile hiljemalt 7 päeva enne lähetus algust. Kulude hüvitamise avaldus esitatakse ETAGile (darja.matt@etag.ee) koos transpordikulu dokumentidega (elektroonilised või skännitud), reisikindlustuse arve ja poliisi ning kulude maksekorraldustega pärast lähetust. Lisaks palume saata ka lähetuskorraldus ja majutuse arve. Avalduste vormid ja täpsem info saadetakse taotlejale lepingu sõlmimisel.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Darja Matt
Tel: 7300376
darja.matt@etag.ee