Ootame õpilasi osalema teadustööde riiklikul konkursil – tähtaeg on 20. veebruaril!

Eesti Teadusagentuur tuletab meelde, et õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg on kuu aja pärast, 20. veebruaril.

Sel aastal juba 19. korda toimuva konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimis- või loovtöö koostanud õpilastele väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele ka kooli uurimistöödes. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena – kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui mujalt maailmast.

Konkursi lõppvoor, kuhu kutsutakse kuni 100 parima töö autorid oma töid stendiettekannetena esitlema, ja konkursi auhindade kätteandmine toimuvad õpilaste teadusfestivalil 14.–15. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Parimad kuulutatakse välja 15. aprillil.

Konkursile saabunud töid hinnatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi astmes. Võitjate vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot. Rahalised auhinnad on ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.

Auhinnasaajate seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ja maailma suurimale rahvusvahelisele teadusmessile Regeneron ISEF Ameerika Ühendriikides. Samuti saadetakse üks õpilane Hiina, kus toimub Aasia suurim õpilaste teadusmess CASTIC. Lisaks valitakse osalejad noorte teaduslaagrisse Šveitsi alpides ja Šveitsi talendifoorumile.

Konkursi eriauhindu andsid mullusel konkursil välja rohkem kui paarkümmend asutust: mitmed ministeeriumid, ülikoolid ning teised teadus- ja arendusasutused, muuseumid, teaduskeskused, ajakirjad, äriettevõtted jt.

Rohkem teavet konkursi ja osalemistingimuste kohta saab teadusagentuuri veebilehelt: http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/

Konkursitööde esitamise keskkond: www.etag.ee/konkursid

Kontakt ja lisainfo:
Kaili Kaseorg-Cremona
Konkursi koordinaator
Tel 5805 0869
kaili.kaseorg@etag.ee