Evalveerimine 1991-1992

Aastatel 1991-1992 viidi Eesti Teadusnõukogu ja Eesti Teadusfondi Nõukogu tellimusel ning Rootsi Kuningliku Akadeemia koordineerimisel läbi Eesti teaduse rahvusvaheline evalveerimine, mille eesmärgiks oli Eesti teadusasutustes tehtava teadus- ja arendustegevuse hindamine võrdlevalt rahvusvahelise tasemega.

Evalveerimise põhijäreldustena tuuakse TANi välja antud brošüüris „Eesti teaduse lühianalüüs 1993-1996“ välja järgnevad punktid:

  • Eesti teadusasutuste intellektuaalne ja tehniline tase on piisav selleks, et mõõduka tempoga läbi viidud teadussüsteemi moderniseerimine annaks tulemusi juba lähiajal.
  • Eesti teadussüsteemi, nii teadlaskonna kui materiaalse baasi, vanus on liiga kõrge.
  • Teadusliku uurimistöö ja kõrghariduse integratsiooniaste on madal. Et kasutada kogu akadeemilist teaduspotentsiaali ülikoolihariduse andmisel, oleks soovitav Teaduste Akadeemia instituutide järk-järguline liitumine ülikoolidega.
  • Doktorantuuris õppijate ja kraadiga lõpetanute arv on väike. Pikema õppetsükli ja väiksema arvu doktorantide asemel peetakse soovitavaks ja ühiskonnale soodsamaks lühemat õppetsüklit suurema arvu uute doktorite juures.
  • Inglise keeles rahvusvaheliselt tunnustatud ajakirjades avaldamise vähesus ei taga teadustulemuste kättesaadavaust maailma teadusüldsusele.
  • Raamatukogude varustatus rahvusvahelisel tasemel teadusajakirjadega on ebapiisav.
  • Tuleks rakendada meetmeid “ajude väljavoolu” vähendamiseks ja arendada välja noorte teadlaste tagasipöördumist tagav välisvahetuse süsteem.

Eesti Teadusfondi Nõukogu ja selle ekspertkomisjonide materjalid (pdf):

Rootsi ekspertide hinnangud ja soovitused (pdf):