Korraline evalveerimine 2010

2010. aastal toimunud korralise evalveerimise tulemused

Positiivselt evalveeriti:

Negatiivselt evalveeriti:

2010. aastal toimuva korralise evalveerimisega seonduvad materjalid