Loading Üritused

« All Üritused

 • Üritus on toimunud.

Rakenduskõrgkoolidele suunatud EL teaduse ja innovatsiooni raamporogrammi “Euroopa horisont” tutvustav koolitus Tallinnas

5. aprill 2023, 09:00 - 16:00

Eesti Teadusagentuur koostöös Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguga korraldasid Eesti rakenduskõrgkoolide töötajatele EL teaduse ja innovatsiooni raamporogrammi “Euroopa horisont” tutvustava infopäeva(1) ja koolituse(2).  Infopäeval anti ülevaade raamprogrammi struktuurist, osalemise reeglitest, meetmetest, erinevatest valdkondadest jm ning koolitusel lisaks üldisele raamprogrammi tutvustamisele tehti ka praktilisi harjutusi.

1. Infopäevad rakenduskõrgkoolidele toimusid:

 • 27. märtsil 2023 kl 9–15.30 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • 3. aprillil 2023 kl 9–15.30 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

Tallinna ja Tartu infopäevad olid identse sisuga ning teave on kohandatud rakenduskõrgkoolide vajadusele.

Infopäeval tutvustasid Eesti Teadusagentuuri konsultandid raamprogrammi struktuuri, peamisi eripärasid ja osalemise reegleid. Anti ülevaade olulisematest tööprogrammi osadest nagu Marie Skłodowska-Curie tegevuste (MSCA) meetmed ja osaluse laiendamise meetmed, tutvustatati Euroopa Teadusruumi (ERA) reformimise ja tõhustamise osalusvõimalusi ning koostööprogrammi COST olemust. Samuti heideti pilk temaatilistesse tööprogrammidesse:

 • tervis ja tervisetehnoloogiad
 • kultuur, loovus ja kaasav ühiskond
 • toit, biomajandus
 • digi- ja tööstustehnoloogiad
 • transport ja energia; turvalisus

Tallinnas toimunud infopäeva slaidid leiab siit:

“Euroopa horisondi” sissejuhatus | MSCA ja osaluse laiendamine | 1. klaster (tervis) | 2. klaster (kultuur, loovus ja kaasav ühiskond) | 3. klaster (ühiskonna tsiviiljulgeolek) | 4.  klaster (digiteemad, tööstus) | 5. klaster (energia ja transport) | 6. klaster (toit, ringmajandus) | COST | Kokkuvõte

Tartus toimunud infopäeva slaidid leiab siit:

“Euroopa horisondi” sissejuhatus | MSCA ja osaluse laiendamine | 1. klaster (tervis) | 2. klaster (kultuur, loovus ja kaasav ühiskond) | 3. klaster (ühiskonna tsiviiljulgeolek) | 4.  klaster (digiteemad, tööstus) | 5. klaster (energia ja transport) | 6. klaster (toit, ringmajandus) | COST | Kokkuvõte

Infopäeva kava

2. Koolitused rakenduskõrgkoolidele toimusid:

 • 5. aprillil 2023 9–17 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • 10. aprillil 2023 9–17 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

Tallinna ja Tartu koolitused olid identse sisuga ning teave on kohandatud rakenduskõrgkoolide vajadusele.

Tegevused koolitusel: ettekanded, harjutused, ülesanded.

Käsitletavad teemad:

 • Ülevaade raamprogrammist, osalemise reeglid, projektitüübid, partnerite roll ja tüübid. Püüame sõnastada enda rolli rahvusvahelises koostööprojektis.
 • Tööprogramm: selle struktuur ja peidetud teave selles. Õpime konkursiteemasid lugema ja teeme vastavaid harjutusi.
 • Raamprogrammi põhiterminid (sissejuhatus, harjutus ja kommentaarid).
 • Rahastusreeglid: lubatud kulud, lubatud kulude harjutus, projekti eelarve koostamine.
 • Osalejaportaal ja selle võimalused, sh konkursside leidmine teemade järgi ja võtmesõnade abil.
 • Taotluse vormid ja taotlemise keskkond; PIC kood ja selle leidmine; nõuded taotluse kokkuvõttele (abstract) ning selle koostamise harjutus.
 • Partneriotsingu võimalused
 • Osalejaportaali muud (olulised) funktsioonid (abi- ja juhenddokumendid, käsiraamat (on-line manual), täiendav abi ja NCP-de kontaktid jms).

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Argo Soon
EL raamprogrammi konsultant
argo.soon@etag.ee

Täpsem info

Kuupäev:
5. aprill 2023
Aeg:
09:00 - 16:00
Kategooria:
,