11 Balti teadusprojekti Eesti teadlaste osalusel saavad üle 10 miljoni euro toetust

Eelmisel nädalal selgusid Leedu Teadusnõukogu läbi viidud Balti teaduskoostöö programmi teise taotlusvooru tulemused, mille järgi eraldatakse toetust 11 projektile kogumahus 10,6 miljonit eurot. Rahastatud projektid kestavad kolm aastat ja kõigis neis osalevad ka Eesti teadlased.

Rahastuse saanud kõrgetasemelistes ja programmi strateegilistele eesmärkidele vastavates projektides käsitletakse elulisi ning piirkonna riikide jaoks olulisi teemasid. Nii näiteks hõlmavad projektid kõhunäärmevähi uuringuid ja uute ravimeetodite väljatöötamist,  kliimamuutustele kohandatud nisuleibade tootmist ja küberturvalisuse pädevuste parandamist. Plaanis on uurida Põhja- ja Baltimaade majandusliku lõimumise võimalusi tööjõu liikumise, tehnosiirde, otseste välisinvesteeringute ja kapitali liikumise ning rahvusvahelise kaubanduse abil. Samuti analüüsitakse, kuidas kutseõpe võiks parandada noorte riskirühmade sotsiaalset kaasatust ja  kuidas lahendada koolist väljalangevuse probleeme.

Programmi juhtkomisjon otsustas rahastada igast prioriteetsest teemavaldkonnast vähemalt ühte projekti:   tehnoloogiate ja innovatsiooni arendamine (Technologies and Innovation Devlopment) – 4 projekti; ennetav ja personaalne meditsiin (Preventive and Personalised Medicine) – 2 projekti; kultuur, ränne ja kaasav ühiskond (Culture, Migration and Inclusive Society) – 2 projekti; majanduslikud, sotsiaalsed väljakutsed ja innovaatiline ühiskond (Economic, Social Challenges and Innovative Society) – 2 projekti; ja küberturvalisus (Cyber Security) – 1 projekt.

Konkursi tingimused nägid ette, et projektidesse tuleb kaasata partnerid nii kolmest Balti riigist kui Euroopa majanduspiirkonna riikidest Norrast, Islandilt või Liechtensteinist.

Projekte juhivad Leedu Terviseteaduste Ülikooli, Vilniuse Ülikooli, Vytautas Magnuse Ülikooli, Vilniuse Gediminase Tehnikaülikooli, Kaunase Tehnikaülikooli ning Leedu Põllumajanduse ja Metsanduse Uurimiskeskuse teadlased. Suurim arv ühisprojekte viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Läti Ülikooli, Riia Tehnikaülikooli ja Oslo Ülikooliga.

Eesti teadusrühmade osalus jaguneb rahastatud projektides järgmiselt: Tartu Ülikool (TÜ) on kaasatud partnerina 6 projektis, Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) 4 projektis ning Tallinna Ülikool, BioCC ning Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) ühes projektis.  Seejuures edendavad kaks projekti ka Eesti teadlaste omavahelist koostööd – vastavalt TÜ ja TTÜ vahel ning TÜ ja ETKI vahel.

Leedu voorus laekus 79 rahastustaotlust, millest hindamisele läks 76. Keskmine taotletav summa oli 0,94 miljonit eurot. Taotlusi hindasid rahvusvahelised eksperdid, kelle hindamisraportite põhjal tegi lõpliku rahastusvaliku programmi juhtkomisjon.

Esimene Balti teaduskoostöö programmi taotlusvoor toimus Eesti Teadusagentuuri juhtimisel ja selle tulemused selgusid eelmisel aastal.

Programmi kolmanda ja ühtlasi viimase vooru korraldab Läti. Tähtajaks, 19. oktoobriks laekus 81 taotlust 5 prioriteetsest valdkonnast. Läti vooru hindamistulemused peaksid selguma järgmise aasta veebruari lõpuks. Toetuste maht on 7,5 miljonit eurot.

Eesti, Läti, Leedu, Norra, Islandi ja Liechtensteini teadlaste koostöö tihendamiseks loodud Balti teaduskoostöö programmi rahastus koosneb Euroopa Majanduspiirkonna 2014–2021 finantsmehhanismi toetusest ja Balti riikide kaasrahastusest. Kokku on kavas toetada teadlasi  ligikaudu 24 miljoni euroga, millest Eesti panus on 6 miljonit eurot.

Lisainfo:

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Piller
Välisteaduskoostöö osakonna koordinaator
tel 731 7382
katrin.piller@etag.ee