Algas avalik konkurss lühiajaliste stažööride leidmiseks Eesti TA büroosse Brüsselis perioodil märts-detsember 2022

SA Eesti Teadusagentuur korraldab avaliku konkursi lühiajaliste stažööride (orienteeruvalt 1 kuni 4 nädalat) leidmiseks Eesti teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) büroosse Brüsselis perioodil märts-detsember 2022.

ETAGi Brüsseli esinduse juures stažeerimine on ajaliselt piiratud ja kindla eesmärgiga lähetus ETAGi ja programmi partnerite töötajatele oskuste ja kogemuste omandamiseks, kontaktide loomiseks ja Euroopa Komisjoni institutsioonidega tutvumiseks, eesmärgiga toetada teadusprojektide edukat läbiviimist, teaduskorraldusega seotud tugitegevusi ja võrgustamist.

Konkursile on oodatud kandideerima Eesti Teadusagentuuri, Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste ning ministeeriumite ja nende allasutuste töötajad, kelle tööülesanneteks on muuhulgas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste institutsioonide ja initsiatiividega seotud teadus- ja arendusprojektide ja -programmide koordineerimine, administreerimine ning rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas.

Stažöör saab Eesti TA Brüsseli büroos stažeerides võimaluse:

  • osaleda oma valdkonnaga seotud üritustel Brüsselis;
  • kohtuda oma valdkonna raamprogrammi NCP(de)ga; osaleda personaalsel raamprogrammi teemalisel koolitusel, milles antakse ülevaade EL institutsioonidest, töörühmadest, partnerlustest, missioonidest, nende seostest valdkondliku rahvusvahelise koostöö tegevustega Eestis; osaleda büroo ja Brüsselis asuvate teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, ehk IGLO) töös;
  • korraldada oma valdkonnas Eesti teadust tutvustavaid seminare, infopäevi ja kokkusaamisi koostööpartneritega Brüsselis (või veebis);
  • panustada ETAGi Brüsseli esinduse arendamisse ja paremasse toimimisse;
  • kohtuda oma valdkonna poliitikakujundajate ja spetsialistidega;
  • omandada põhjalikum arusaamine EL institutsioonide ja teiste Brüsselis tegutsevate TA organisatsioonide tööst.

Stažeerimise kestvuseks büroos on orienteeruvalt 4 nädalat. Käesoleva 2022. aasta konkursi raames võib esitada taotlusi stažeerimiseks perioodil 01.04.2022- 16.12.2022.

Seoses praeguse Covid-19 olukorraga peab stažöör olema oma plaanides paindlik – tuleb arvestada võimalusega, et lähetus tuleb katkestada, edasi lükata või tühistada, et kohtumised ja üritused ei pruugi toimuda nii nagu planeeritud ning et reisimisele võivad kohanduda erinevad piirangud. Vajalik on rahvusvaheliselt aktsepteeritava Covid-passi olemasolu ning peab olema valmisolek täita Belgia Covid-19 seotud nõudeid. Stažöör peab arvestama, et valituks osutudes viib Välisministeerium läbi esmatasandi taustakontrolli.

Stažeerimisavaldus tuleb esitada hiljemalt 21. märts 2022 lähetava asutuse allkirjaõigusliku isiku ja lähetatava stažööri poolt:

Täiendav informatsioon konkursi kohta, sh avalduse vorm ja juhend on leitavad SIIT

Lisainformatsioon konkursi ja büroo tegevuse kohta:

Ülle Napa
Ulle.napa@etag.ee
+372 5375651

Liina Eek
Liina.eek@etag.ee
+372 731 7383