Avanemas on viis Euroopa kultuuripärandi koostööpilve (ECCCH) digilahenduste konkursiteemat

18. juunil avaneb “Euroopa horisondi” 2. teemaklastri raames viis Euroopa kultuuripärandi koostööpilve (ECCCH) digilahenduste loomisega seotud konkursiteemat. Taotlusvooru tähtaeg on 22. jaanuar 2025.

Infopäev

Konkursiteemade tutvustuseks korraldab Euroopa Komisjon veebipõhise infopäeva 14. juunil kell 11­13 Eesti aja järgi. Küsimusi saab juba esitada Sli.do kaudu (#ECCCH).

Partneriotsing ja ECCCH kogukond

ECCCH teemad on juba olemas ka veebipõhisel partneriotsingu platvormil. (Vt ka partneriotsingu platvormi juhendit siin. Uue profiili loomisel on palve mitte muuta olemasoleva asutuse kirjeldust, vaid tekitada endale vajadusel uus “asutus”.)

Laiema ECCCH-info huvilised on oodatud liituma ECCCH praktikakogukonnaga.

2024. a konkursiteemade sisu ja kontekst

Loodava koostööpilve eesmärk on toetada muuseumide jt mäluasutuste koostööd veebipõhise taristu, tööriistade ja teenuste abil. Viis 2024. a konkursiteemat keskenduvad koostööpilve komponentide väljatöötamisele. Oodatakse innovaatilisi lahendusi näiteks protsesside, objektide ja komplekssete andmete digiteerimiseks ja analüüsiks; dokumenteerimiseks, omavaheliseks sidumiseks ja korraldamiseks, rikastamiseks; objektide uurimiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks; külastajatega suhtlemiseks jms.

Taotlusvooru edukad projektid saavad omakorda rahastada väiksemaid katseprojekte tööriistade valideerimiseks.

Taotlusvooru tervikliku kirjelduse (konkursiteemad koos kontekstiga) leiab tööprogrammis lk 101–127. Lisaks saab tutvuda kahe eelmise, 2023 sügisel sulgunud konkursiteema infopäeva ettekannete ja aruteluga.
2023 toimus ka kultuuri- ja pärandivaldkonna praktikute virtuaalkonverents A Cloud for all – the European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, selle salvestised on samuti saadaval. Vt ka ECCCH eksperdirühma raportit märtsist 2022 ning ECCCH-teemalise avaliku küsitluse tulemusi detsembrist 2022.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Katrin Kello
katrin.kello@etag.ee