Avanes ERA-NET FLAG-ERA (tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgatused) 2023. a ühiskonkurss

FLAG-ERA, mis on tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate teemaline võrgustik, avas koostöös kahe suure Euroopa algatusega The Graphene Flagship ja Human Brain Project – EBRAINS ühiskonkursi.

Ühiskonkursil on kolm alamkonkurssi, millest kaks on Graphene Flagship teemadega ning üks Human Brain Project – EBRAINS alamteemaga. Eesti teadlased saavad esitada taotlusi kahele alamkonkursile.

Alamkonkursi Graphene Basic Research JTC areas teemad on:

  1. Graphene-related materials-based scaffolds for living cells integration
  2. Graphene related materials for neuromorphic photonics
  3. Layered materials for quantum sensing
  4. Neuromorphic circuits based on layered materials
  5. Graphene-related materials-based field effect transistor sensors for viral surveillance
  6. Layered material-based antiviral, antibacterial and antifungal coatings
  7. Tunneling magnetoresistance in layered materials-based spintronic devices

Alamkonkursi Human Brain Project – EBRAINS (basic and applied research) teemad on suunatud prekliinilise ja kliinilise neuroteaduse andmete taaskasutamisele.

Taotlused peaksid olema suunatud peamiselt olemasolevate uuringute koondamisele, ühtlustamisele, ümberkujundamisele ja/või -analüüsile, kasutades selleks andmebaaside ristanalüüsi, modelleerimist ja simulatsioonide väljatöötamist.

Käimasolevaid projekte, mida rahastatakse FLAG-ERA ja riiklike, Euroopa või rahvusvaheliste algatuste kaudu (ERA-NET NEURON ja JPND) julgustatakse oma esialgseid eesmärke laiendama.

Selle alamkonkursi eesmärk on aidata kaasa neuroteaduste uurimismaastiku ümberkujundamisele, mida võimaldavad avatud teaduse võimalused, nagu EBRAINS.

Taotlemine on üheastmeline ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni 2023 kell 17.00 CEST (18.00 Eesti aja järgi).

Konkursi infopäev toimub 16. märtsil kell 1112.30 Eesti aja järgi. Eelnevalt palutakse registreeruda, mida saab teha siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr_Z5LqZvfYPqzErXzCfU1KtAnzpZwvquT-UJVb6YvNh6xOQ/viewform?fbzx=-434858835450938169

Projektis peab osalema vähemalt kolm partnerit kolmest erinevast riigist. Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele. Eesti partnereid rahastab Eesti Teadusagentuur toetussummas kuni 150 000 eurot projekti kohta. Eesti Teadusagentuuri eelarve tuleb Mobilitas vahenditest.

Rohkem infot leiab siit: https://www.flagera.eu/flag-era-calls/flag-era-joint-transnational-call-jtc-2023/jtc2023-call-announcement/

Lisainfo ja kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee