Avanes uus koostööprojektide võimalus Jaapaniga

Eesti osaleb esmakordselt European Interest Group (EIG) CONCERT-Jaapani ühistaotlusvoorus. Taotlusvoor teemal: „Digital Transformations and Robotics in Sustainable Agriculture“ avanes 14. mai ja taotluste esitamise tähtaeg on 23. juuli 2024. Ühisprojektid peaks alustama 2025. a esimeses pooles.

Oodatud on taotlused põllumajandusrobootika, täppispõllumajanduse, kaugseire, mehitamata õhusõidukite (UAV), tehisintellekti, suurandmete, masinõpe ja muudes valdkondades, mis hõlmavad digitaaltehnoloogiat või robootikat.

Taotlusvoorus on oodatud kõik põllumajandusega seotud taotlused – nt loomade ja põllukultuuride majandamine, mulla tervis, niisutamine, väetamine, vesiviljelus, kahjuritõrje jt valdkonnad.

CONCERT programmi taotlusvoorud toimuvad samal põhimõttel Horisont2020 ERA-NETide ja Horisont Euroopa partnerlustega – iga riik rahastab oma teadlaste osalust. Konsortsium peab koosnema minimaalselt kolmest partnerist, kellest vähemalt üks peab olema Jaapanist  ning kaks partnerit kahest erinevast taotlusvoorus osalevast ELi riigist.

Taotlusvoorus osalevad lisaks Eestile ja Jaapanile ka Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Poola, Slovakkia, Hispaania ja Türgi.

ETAG rahastab Eesti osalejaid kuni 150 000 € projekti kohta.

Sobivate projektipartnerite või konsortsiumi leidmiseks saab kasutada partneriotsingu platvormi.

Taotlusvooru tekst.

Lisainfo: https://concert-japan.eu/open-call/2024/

 

Täpsem info ETAGis:

Katrin Saar

katrin.saar@etag.ee

5333 5625