Balti teaduskoostöö edendamiseks jagati toetust 7,5 miljonit eurot

Veebruari lõpus avaldas Läti riiklik hariduse edendamise agentuur (State Education Development Agency) projektid, mis saavad rahastuse Balti teaduskoostööprogrammi viimases, Läti voorus. Kaheksa projekti elluviimist toetatakse kokku ligi 7,5 miljoni euroga, neist seitsmes osalevad ka Eesti teadlased.

Eesti teadlaste osalusel plaanitakse luua uus tehisintellektil põhinev seireprogramm diabeediga patsientide hooldamiseks, uurida kehalise aktiivsuse mõju rinnavähi ennetamisele, suurendada põllumajanduse jätkusuutlikkust muutlikus kliimas ning arendada munakoortest uuenduslik biomaterjal, mis toetaks luude taastumist. Ka otsitakse lahendusi vesinikul põhinevaks energiatootmiseks ning töötatakse välja betoon, milles saab hoida ohtlikke jäätmeid pikemat aega. Ühiselt uuritakse ka kolmes Balti riigis saja aasta jooksul aset leidnud ühiskondlikke ja majanduslikke muutusi, mis määravad nende piirkondade edasised arengusuundumused. Projektid alustavad aprillis ja kestavad kolm aastat.

„Eesti Teadusagentuur peab Balti teaduskoostöö toetamist  ja koostööd Põhjamaadega Eestile strateegiliselt tähtsaks. See on suurepärane võimalus Balti riikide omavahelise koostöö edendamiseks, mis toetab piirkonna arengut ja aitab kaasa ühiste suurte probleemide lahendamisele“ rääkis ETAGi tegevjuht Karin Jaanson.

Rahastatud projekte juhivad Läti ülikool, Riia tehnikaülikool, Läti biomeditsiini uuringute ja õppekeskus ning Vidzeme kõrgkool. Eestist osalevad partneritena Tartu ülikool kolmes projektis, TalTech kahes projektis ning Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut ja Eesti maaülikool kumbki ühes projektis. Läti vooru tingimused nägid ette partnerite kaasamise vähemalt kahest Balti riigist ja ühest Euroopa majanduspiirkonna riigist Norrast, Islandilt või Liechtensteinist.

Läti voorus esitati 81 rahastustaotlust. Taotlusi hindasid rahvusvahelised eksperdid, kelle hindamisraportite põhjal tegi rahastusettepaneku programmi juhtkomisjon. Eraldatud grandid jäävad vahemikku 800 000 – 1 000 000 eurot.

Kõige rohkem rahastatud taotlusi – viis – on seotud temaatilise prioriteediga, mis näeb ette uudseid lahendusi ressursside tõhusaks ja jätkusuutlikuks kasutamiseks (Innovative solutions for efficient and sustainable use of resources). Kaks projekti on suunatud rahvatervise ja e-tervise valdkonna väljakutsetele (Public health; e-health) ning üks taotlus käsitleb regionaalse majandusarengu aspekte (Regional economic development; employment, labour market regulations and social policy). Kahe temaatilise prioriteedi osas ei ületanud ükski esitatud taotlus hindamislävendit ja seega ei pääsenud edasi nende hulka, kelle seast juhtkomisjon valiku tegi (Migration; social inclusion; Cyber security; public security).

Eesti, Läti, Leedu, Norra, Islandi ja Liechtensteini teadlaste koostöö tihendamiseks loodud Balti teaduskoostöö programmi rahastus koosneb Euroopa Majanduspiirkonna 2014–2021 finantsmehhanismi toetusest ja Balti riikide kaasrahastusest. Esimene Balti teaduskoostöö programmi taotlusvoor toimus Eesti Teadusagentuuri juhtimisel ja selle tulemused selgusid 2019. aastal. Eelmisel aastal viis Leedu Teadusnõukogu läbi teise vooru. Kokku toetatakse Balti teaduskoostöö programmis 26 projekti kogumahus 23,5 miljoni eurot. Eesti taotlusvoorus toetas riik projekte kokku 6 miljoni euroga.

Lisateave:

Lisainfo

Katrin Piller
Balti teaduskoostöö programmi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
tel 731 7382
katrin.piller@etag.ee