CHIST-ERA 2019. a ühiskonkurss on avatud

CHIST-ERA (Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET) on rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis annab võimaluse rahastavate riikide teadastele võimaluse osaleda Horisont 2020 Future and Emerging Technologies (FET) eesmärkide saavutamises, kuulutas välja ühiskonkursi järgmistel teemadel:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)

Ühiskonkursi partneriteks on Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Kanada (Québec), Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi (ainult teema XAI), Rumeenia, Slovakkia, Soome, Šveits, Tšehhi, Türgi, Ungari ja Ühendatud Kuningriigid (ainult teema XAI).

Taotluse saavad esitada uurimisrühmad, kuhu kuuluvad vähemalt kolme konkurssi rahastava riigi teadlaste uurimisgrupid.

Eeltaotluste (kohustuslik) esitamise tähtaeg: 14. veebruar 2020, 17:00 CET

ETAG planeerib rahastada ühte kuni 100 000 eurose eelarvega projekti.

ETAGi nõuded taotlejale ning taotlusele on meie kodulehel. Täiendava info ühiskonkursi kohta ning vajalikud dokumendid leiab CHIST-ERA kodulehelt

 

Info Eesti Teadusagentuuris:
Margit Suuroja Margit.Suuroja@etag.ee
Aare Ignat  aare.ignat@etag.ee