M-ERA.NET3 2021.a ühiskonkursi grandid on jagatud – edukas oli ka üks Eesti osalusega projekt

Materjaliteaduste ja –tehnoloogia koostöövõrgustiku 2021. aastal välja kuulutatud rahvusvahelisel ühiskonkursil osalesid 45 rahastavat organisatsiooni 30 riigist, kaasrahastajana osales Euroopa Komisjon.

Konkursile oodati taotlusi järgmistel teemadel:

  • Modelling for materials engineering, processing, properties and durability
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications
  • Materials for additive manufacturing

493 eeltaotlusest, millest 16 osalesid ka Eesti teadlased, pääses täistaotlusvooru 174 taotlust. Neist omakorda neljas osalesid ka Eesti teadlased.

Sõltuvalt rahvusvahelise hindamise tulemustest ning rahastavate organisatsioonide eelarvetest otsustati rahastada 70 taotlust kogusummas 69,9 miljonit eurot. See on M-ERA.NETi läbi aegade suurim rahastuse saanud taotluste hulk.

Rahastatud projektide hulgas on ka üks Eesti teadlaste osalusega projekt:

Projektis „High performance duplex ceramics for efficient machining of nickel superalloys“  („DuplexCER“) osalevad lisaks teadlaste rühmale Tallinna Tehnikaülikoolist Dr. Maksim Antonovi juhendamisel veel teadlased Poolast ja Slovakkiast.

Rohkem infot M-ERA.NET-i kodulehel: https://www.m-era.net/

 

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:
Margit Suuroja
margit.suuroja@etag.ee