NUTIKAS aitab ettevõttel luua uusi lahendusi kriisiga toimetulekuks

Viirusekriisi mõjul pole maailm enam endine. Muutused avavad uusi võimalusi leidlikele ettevõtjatele, kes on valmis looma uusi tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid, mis aitaks kriisiga toime tulla. Teadlastega koostöös uute lahenduste välja töötamisel tuleb appi Riigi Tugiteenuste Keskuse (kuni 1. aprillini SA Archimedes) ja Eesti Teadusagentuuri koostöös pakutav NUTIKAS toetus.

„Eestis on nii tipptasemel teadlasi kui innovaatilisi ettevõtjaid, mis loob meile head eeldused väljuda kriisist võitjatena. Seetõttu julgustamegi ettevõtjaid kasutama teadusasutuste kompetentsi ning arendama välja uusi tooteid ja teenused, mis leevendavad kriisi mõju ja loovad uusi turge nii kodu- kui välismaal. Oodatud on nii tervisetehnoloogiate arendused, IKT loovad rakendused kui ressursside tõhusamat kasutust võimaldavad lahendused eri valdkondades,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Katrin Pihor.

20 000-2 miljonit eurot toetust ühe projekti kohta võimaldab ettevõttel tellida teadusasutustelt rakendusuuringuid ja tootearendusprojekte, et oma julgeid plaane teoks teha. Taotlusvoorus on vabu vahendeid veel 5,8 miljonit eurot. Taotlusi ootame 30. septembrini või meetme eelarve ammendumiseni.

Riik aitab maandada arendustöö riske

Toxinvent OÜ on Tartu biotehnoloogia ettevõte, mis sai 2017. aastal toetust 612 000 eurot, et töötada välja targa vähiravimi prototüüp. Ettevõtte juhi Andrus Tasa sõnul on teaduspõhine arendustöö sageli riskantne ja kulukas, mistõttu on riigipoolsetest abistavatest meetmetest riskide maandamisel suur abi. „Võime isegi öelda, et NUTIKAS toetus andis tõuke, et julgesime kõnealuse arendusprojekti ette võtta. Nüüd on projekt lõpusirgel ja tulemused lootustandvad,“ rääkis Tasa. 

Nelja aasta jooksul, mil ettevõtted on NUTIKAS toetust kasutanud, on hoo sisse saanud ligi 60 arendusprojekti. 25 neist on jõudnud eduka lõpuni ja nii mõnigi on uue toote või teenusena turule jõudnud. Olgu siinkohal näiteks Click&Grow nutipottides kasutatav biolagunev kasvumaterjal, Celsius Healthcare’i ravimite doseerimise e-lahendus, Värska Sanatooriumi ninasprei Tsilk või Eesti Kindlustusseltside Liidu tormi ohu geoinfosüsteem. Möödunud aastal rahuldati ligi kaks kolmandikku esitatud taotlustest.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetme eelarve tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Infovoldik toetustingimuste lühiülevaatega

Taotlusinfo Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel

 

Rohkem infot:

Tea Tassa, Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator, 663 2059, tea.tassa@rtk.ee

Viktor Muuli, Eesti Teadusagentuuri nutika spetsialiseerumise valdkonna juht, 730 0325, viktor.muuli@etag.ee