Teadusagentuur kutsub tunnustama parimaid teaduse populariseerijaid

15. septembrini saab esitada kandidaate auhindadele, millega tunnustatakse silmapaistvaid teadusest kõnelejaid, kes on oma tegevusega Eesti teaduse nähtavamaks muutnud ja ühiskonnas teadushuvi tõstnud.

“Teadmiste hankimine ei ole kerge, vaid nõuab igaühelt ja ühiskonnalt pingutust. Meie seas on inimesed, kes oma kire ja energia kaudu annavad paljudele võimaluse teaduse mõistmiseks. Nemad teevad topelt – märkame ja kiidame neid!”,  kutsus üles  Eesti teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma.

Konkursi auhinnafond on 26 000 eurot. Auhindu antakse välja kuues kategoorias:

  1. Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest;
  2. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil;
  3. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud jms);
  4. tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel;
  5. parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms;
  6. parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

Kõigil konkursil tunnustatutel on õigus kasutada “Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” märki. Kvaliteeti ja usaldust väljendav märk loodi selleks, et head teaduse tutvustajad ja nende töö senisest enam silma paistaks.

Palume esitada kandidaadi või tegevuse kirjelduse koos selle mõju ülevaatega, kaks allkirjastatud soovituskirja ja täidetud osalusvormi aadressil www.etag.ee/konkursid. Konkursi tähtaeg on 15. september. Tulemused kuulutatakse välja 11. novembril toimuval teaduskommunikatsiooni konverentsil.

Konkurssi korraldab Eesti teadusagentuur koostöös Eesti teaduste akadeemiaga ning seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: www.etag.ee/teadpopauhind

Katrin Saart
vanemkoordinaator
Eesti teadusagentuur
Tel 730 0378
Katrin.Saart@etag.ee