Teaduspoliitika konverents „Inimkonna ja tehnoloogia partnerlus – poliitilised ja eetilised dilemmad“ sel kolmapäeval

Selle aasta teaduspoliitika konverents kannab pealkirja „Inimkonna ja tehnoloogia partnerlus – poliitilised ja eetilised dilemmad“ ning see toimub 11. oktoobril kell 9.30–16.00 Riigikogu konverentsisaalis. 

Konverentsi eesmärk on ärgitada diskussiooni uute tehnoloogiate edukaks juhtimiseks vajalike poliitikate üle.

Vaata otseülekannet Novaatorist!

Tehnoloogiline innovatsioon on inimeste heaolu kasvu ja majanduse arengu peamine mootor. Samas võib tehnoloogia tekitada nii inimestele kui ka ühiskonnale tervikuna probleeme. Palju esilekerkivaid tehnoloogiaid töötatakse välja tohutu kiirusega, mis ei võimalda ühiskonnal nendega harjuda, eetikutel potentsiaalseid riske kaaluda ega seadusandjal nende suunamise ja reguleerimisega kaasas käia.

Isejuhitavad sõidukid, isikuandmete laialdane kasutamine ja tehisintellekti arendamine on vaid mõni näide kiiresti ning põhjalikult maailma muutvatest tehnoloogiatest, mis vajavad paremat juhtimist. Seepärast on seadusandjate ja tehnoloogia arendajate jaoks kriitiliseks väljakutseks, kuidas tärkavatest tehnoloogiatest kasu saades samal ajal ennetada või leevendada võimalikke riske ning negatiivseid mõjusid.

Tuleb teha hästi kaalutud valikuid – nii poliitilisi kui ka eetilisi. Eetika vaatepunktist ei ole oluline ainult see, kuidas tehnoloogiatega seoses tehtavad valikud mõjutavad tänaseid inimesi ning ühiskondi, vaid kuidas need mõjutavad ka järeltulevaid põlvkondi. Teisisõnu, millist maailma me tahame uute tehnoloogiate abil luua?

Konverents on kutsetega, ent kõik huvilised saavad konverentsi jälgida otseülekandega Novaatori portaalis.

Teaduspoliitika konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Riigikogu, Rektorite Nõukogu.

Konverentsi kava ja koduleht.