Poliitikud, teadlased ja ettevõtjad arutavad, kuidas Eestit targalt roheliseks pöörata

Homme, 20. oktoobril toimub Riigikogus kaheksas teaduspoliitika konverents „Teadus kui Eesti arengumootor (VIII). Kuidas targalt roheliseks pöörata“. Konverentsieesmärk on ärgitada arutelu poliitikute, teadlaste ja ettevõtjate vahel, et arendada koostööd rohepöörde edukaks läbiviimiseks.

Konverentsil keskendutakse kahele suuremale teemablokile. Esimene neist on ühiskonna toetus rohepöördele ning kuidas muuta kultuuriruumi, inimeste väärtushinnanguid ja hoiakuid pööretele toetavaks. Samuti uuritakse, milliseid valikuid tuleb lähitulevikus teha, et rohepööre edukalt ellu viia, nii et see poleks ainult koormus, vaid pakuks ka Eesti majandusele konkurentsieelise.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma rääkis, et kuigi rohepööre hõlmab väga erinevaid valdkondi, ei püüa teaduspoliitika konverents vastata kõigile küsimustele. “Tahame juhtida tähelepanu sellele, et pööre tähendab eelkõige mõtteviisi muutust ja seniste väärtuste ümber hindamist – et keskkonnahoid võib anda ka majandustulu.” Noorma lisas, et arusaadavalt tekitavad suured muudatused ühiskonnas umbusku. “Siin on teadlastel oluline roll näidata, kuidas rohepööre saab tervele ühiskonnale kasulik olla ning miks on selliste muudatuste õnnestumiseks vaja teha ühiseid samme, et Eesti kui targa riigi teadmisi saaks tõhusalt ära kasutada. Seda soovime rõhutada ka konverentsil, kus ettekannetele järgnevad arutelud riigi, teadlaste ja ettevõtjate rollist rohepöörde õnnestumisel ja selleks vajalikust koostööst,” ütles ta.

Konverentsi avab peaminister Kaja Kallas, avasõnad ütleb ka haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Konverentsi modereerib Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik Kristo Elias.

Teaduspoliitika konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Riigikogu kultuurikomisjon, Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Konverentsi saab jälgida 20. oktoobril kell 10.00-16.00 otseülekandena ERR-i teadusportaalis Novaator. Konverentsi ajakava leiab teadusagentuuri kodulehelt: https://www.etag.ee/tegevused/uritused/teaduspoliitika-konverents/teaduspoliitika-konverents-2021/

Lisainfo:

Karin Jaanson
Eesti Teadusagentuuri tegevjuht
tel 731 7348
Karin.Jaanson@etag.ee