Hindamine

Konkursitöö hindamise kriteeriumid

Teadustöö tugevus

  1. töö tase ja olulisus teadusele või selle rakendustele, sh autori publikatsioonide tase (kui need on tööle lisatud);
  2. autori sisuline asjatundlikkus (analüüsi põhjal tehtud järelduste selgus ja originaalsus, töö teoreetiline põhjendatus);
  3. (kaasaegsete) meetodite valdamine, meetodite valiku põhjendatus;
  4. tehtud töö põhjalikkus;
  5. töö struktuur (läbimõeldus, viimistletus, ülesehituse loogilisus).

Töö tugevad küljed ja nõrgad küljed
Töö praktilised väärtused

Huvide konflikti vältimine

Kõik hindamiskomisjoni liikmed allkirjastavad enne hindama asumist huvide konflikti vältimise deklaratsiooni, milles nad loetlevad üles tööd, mille suhtes neil on huvide konflikt ning need tööd antakse hinnata teistele komisjoni liikmetele. Otsustuskoosolekul lahkub huvide konfliktiga komisjoni liige vastava kategooria tööde arutelu ajaks ruumist.

Komisjoni liikme huvide konflikti vältimise vorm

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi hindamiskomisjon:

Eesnimi Perenimi Ametinimetus
1 Hannes Palang komisjoni esimees; Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi inimgeograafia professor
2 Viktor Abramov Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna matemaatika ja statistika instituudi geomeetria ja topoloogia professor
3 Toomas Esperk Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi selgrootute zooloogia kaasprofessor
4 Angela Ivask Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika professor
5 Anti Kalda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi farmakoloogia ja kliinilise farmakoloogia professor
6 Linda Kaljundi Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi kultuuriajaloo professor
7 Marco Kirm Tartu Ülikooli füüsika instituudi eksperimentaalfüüsika professor; akadeemik
8 Maria Kuhtinskaja Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent
9 Tiiu Kull Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi elurikkuse ja loodusturismi õppetooli professor
10 Irene Kull Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse professor
11 Kristiina Kütt Siseministeeriumi teadusnõunik
12 Uku Lember Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi lähiajaloo dotsent
13 Jüri Lember Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juhatuse esimees; kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse nõukogu liige
14 Heddi Lutterus  Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler
15 Katrin Mandra Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert
16 Lauraliisa Mark Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik
17 Rain Mikser Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi vanemteadur
18 Martin Mölder Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika teadur
19 Peeter Normak Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi direktor ja informaatika professor
20 Allan Olspert Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi sihtrahastusega vanemteadur
21 Eduard Petlenkov Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituudi professor
22 Allan Puur Sihtasutuse Pere Sihtkapital nõukogu liige, Tallinna Ülikooli
rahvastikuteaduse professor
23 Nele Põldver Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi eksperimentaalpsühholoogia teadur
24 Marit Rebane Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemlektor ja õppevaldkonna juht
25 Erle Rikmann Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik
26 Kristiina Rull Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi ja bio- ja siirdemeditsiini instituudi sünnitusabi, günekoloogia ja geneetika kaasprofessor
27 Ivar Sibul Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli dotsent
28 Pire Teras Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti foneetika kaasprofessor
29 Raili Torga Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur uurimistoetuste osakonna koordinaator
30 Reelika Vahopski Rahandusministeeriumi teadusnõunik
31 Toomas Vaimann Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur
32 Kaspar Valgepea Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi gaasfermentatsiooni tehnoloogiate kaasprofessor

Hindamiskomisjoni koosseis aastateks 2020-2022 käskkiri nr 1.1-2/20/145
2022 komisjonis kooseisu muudatused käskkiri nr 1.1-2/22/290

Lisaks hindamiskomisjonile annavad töödele eelnevalt oma sõltumatu hinnangu ka vastava valdkonna retsensendid.