1. oktoobril avaneb Taiwan-Eesti reisigrandi taotlusvoor 2022

1.oktoobril avaneb Taiwan-Eesti koostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor visiidiks Taiwani teadusasutustesse 2022. aastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 13. detsember 2021.

Igal aastal kuulutatakse välja ühine avalik konkurss, mille tulemusena antakse mõlema riigi teadlastele kuni kolm reisigranti kestusega kuni 2 nädalat (14 päeva).

2022. a taotlusvoorus on reisigranti võimalik taotleda visiidiks 1. aprillist kuni 31. detsembrini 2022. a.

Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärgiks on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades.

 2022. aasta taotlusvooru valdkonnad on:

– Tervis

– Kultuur, loovus, kaasav ühiskond

– Turvalisus

– IKT, tööstus, kosmos

– Kliima, energia, mobiilsus

– Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus, keskkond

 

Reisigrandi taotlemise tingimused, taotlusvorm ning lisainformatsioon on leitavad ETAGi kodulehel.

 

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Saar
Tel: 731 7386
E-post: katrin.saar@etag.ee