18. jaanuaril avaneb täiendav ResTA programmi taotlusvoor

Eelmisel aastal said alguse 19 uurimisprojekti erinevatel ResTA programmi fookusteemadel.

18.–25. jaanuaril 2021 on avatud täiendav taotlusvoor fookusteemal 2c „Teravilja ja piima väärindamine“.

ResTA programm toetab ettevõtluse vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maapõueressursside väärindamisel, et soodustada neis valdkondades teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:
ResTA programmi koduleht
Indrek Tulp, Eesti Teadusagentuuri ResTA programmi juht, indrek.tulp@etag.ee, 731 7384, 5625 7257