31. mail on PARROT Prantsuse-Eesti koostööprogrammi reisigrantide taotluste esitamise tähtaeg aastateks 2023-2024

Prantsuse-Eesti koostööprogrammi PARROT reisigrantide taotlusvooru aastateks 2023-2024 taotluste esitamise tähtaeg on kahe nädala pärast 31. mail 2022.

PARROT on Prantsuse-Eesti teadus- ja tehnoloogiaalane koostööprogramm, mida esindavad ja koordineerivad vastavalt Prantsuse Välis- ja Euroopa Asjade Ministeerium ja Haridus-, Kõrgharidus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Eestis korraldavad tööd Eesti Teadusagentuur ja Prantsuse Suursaatkonna kultuuri- ja koostööosakond. Programmi eesmärk on arendada kahe riigi teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades, sealhulgas humanitaar- ja sotsiaalteadusi. Alates esimesest konkursist on doktorantide ning noorteadlaste kaasamine projektides programmi jaoks prioriteetne.

Avalik konkurss ühistele teadusprojektidele kestusega 2 aastat kuulutatakse välja iga kahe aasta tagant. Koostööpartneritel tuleb esitada identne ingliskeelne ühistaotlus mõlema riigi vastutavale ametkonnale. Projekte hindavad nii Eesti kui Prantsuse ekspertkomisjonid. Ühisprojektide lõpliku rahastamise otsustab Eesti-Prantsuse ühiskomisjon.

Rahastamine

Rahastamine hõlmab ainult ühisprojektide raames uurimistööga tegelevate inimeste reisikulude hüvitamist. Igasugune muu rahastus, mis on vajalik uurimistöö läbiviimiseks, peab olema kaetud partnerasutuste omavahenditest või tulema teistest rahastamisallikatest.

Eestipoolne rahastus katab Eesti teadustöötajate sõidukulud ja Eesti teadustöötajate päevarahad Prantsusmaal viibimise ajal:

  • sõidukulud: sõit Prantsusmaale ja tagasi tegelike kulutuste alusel ning tervisekindlustus Prantsusmaal viibimise ajaks 500 EUR ulatuses. Sõidukulude kompenseerimist saab taotleda ETAGilt pärast reisi lõppu.
  • päevaraha: 110 EUR/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks). Päevaraha taotluse palume saata hiljemalt 14 päeva enne reisi algust. ETAGi eelarve on u 25000 eurot aastas, millest planeeritakse rahastada 6-8 projekti.

Prantsusmaa poolne rahastus katab Prantsuse teadustöötajate sõidukulud ja Prantsuse teadustöötajate päevarahad Eestis viibimise ajal:

  • sõidukulud: sõit Eestisse ja tagasi tegelike kulutuste alusel 450 EUR ulatuses ning tervisekindlustus Eestis viibimise ajaks;
  • päevaraha: 125 EUR/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks).
Teadustöötajad Päevarahad Rahastav riik Lähetusriik→saabumisriik
Prantsuse meeskonna teadlased 125 € / päevas Prantsusmaa Prantsusmaa → Eesti
Eesti meeskonna teadlased 110 € / päevas Eesti Eesti → Prantsusmaa
Teadustöötajad Sõidukulud Rahastav riik Reis
Prantsuse meeskonna teadlased 450 € Prantsusmaa Prantsusmaa → Eesti→ Prantsusmaa
Eesti meeskonna teadlased 500 € Eesti Eesti → Prantsusmaa→ Eesti

Eesti taotleja saab esitada elektrooniliselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil darja.matt@etag.ee.

Prantsusmaa taotleja saab esitada (Eesti partneriga identse taotluse) veebilehel: https://www.campusfrance.org/fr/phc-candidater.

NB! Projekti kirjeldus (“Scientific-technical rationale and purpose of the cooperation”) võib taotlusvormis olla maksimaalselt 10 000 tähemärki (koos tühikutega).

Lisainfo Eesti Teadusagentuuri kontaktilt või ETAGi kodulehel.

Rahastusotsus: detsember 2022
Projektide algus: jaanuar 2023

PARROT konkursi tingimused 2022
PARROT konkursi taotlusvorm 2022
PARROT Guideline of Good Practices
PARROT conditions 2022 (ingliskeelne)

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:

Darja Matt
Koordinaator
darja.matt@etag.ee
Tel. 5692 4211