Algab konkurss koroonaviiruse kulgu ja tõsidust mõjutavaid tegureid analüüsiva uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur (ETAG) kuulutab välja konkursi programmist RITA rahastatava uuringu COVID-19 haigusjuhtumite analüüs ja riskirühmade väljaselgitamine” läbiviija leidmiseks. Konkurss jääb avatuks 3.juulini 2020.

Üleilmseks pandeemiaks paisunud SARS-CoV-2 viirusepuhangu käigus ilmnes, et kuigi inimesed põevad viirust väga erinevalt, puudub põhjalik arusaam haiguse tõsidust ja kulgu mõjutavatest teguritest. Kavandatava uuringu eesmärk on selgitada välja tervisekäitumuslikud, tervisliku seisundi, füsioloogilise ning geneetilise taustaga seotud mõjurid, mis määravad COVID-19 haiguse kulu tõsiduse, võimalike raviskeemide sobivuse ning põdemisjärgselt tekkinud immuunsuse kestuse.

„Haigestumist kõige enam mõjutavate tegurite mõistmine ning sellest lähtuvalt olulisimate riskigruppide väljaselgitamine võimaldab tulevaste viirusepuhangute korral kiiremat ja tõhusamat tegutsemist,“ selgitas uuringuvajadust Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik Angela Ivask.

Ülevaade Eestis ja välismaal toimuvatest samalaadsetest uuringutest

Konkursil ootame osalema konsortsiume, kuhu kuuluvad esindajad mitme teadus- ja arendusasutuse uurimisrühmadest. Uuringutaotluse esitajad peavada arvesse võtma Eesti-siseselt elluviidavaid sarnaseid uuringuid ning kasutama võimalust kaasata uuringusse patsiente, keda on juba kaasatud teistesse uuringutesse, ning jagama uuringute vahel andmeid.

Samuti peab uuringu läbiviija olema kursis sarnasel teemal rahvusvaheliselt läbiviidavate uuringutega. Võimalusel tuleb arvesse võtta juba Eestis ja mujal maailmas tehtud uurimistöid neid mitte dubleerides, vaid nende käigus kogutud andmeid kasutades. 

Uuringuteema teadusagentuuri ideekorjest

Konkursi taotlusvoor toimub Eesti teadusinfosüsteemis ETIS. Osalemise soovist palume teada anda Sigrid Otsale aadressil sigrid.ots@etag.ee, pärast mida võimaldame ligipääsu ETIS-e taotlusvormile. Taotlus tuleb esitada eesti keeles. Uuringu läbiviimseks on 18 kuud ning eelarve 530 000 eurot koos käibemaksuga.

Uuringu teema on välja kasvanud Eesti Teadusagentuuri korraldatud COVID-19 ja selle mõjuga seotud uurimisteemade ideekorjest. Tegemist on programmi RITA erakorralise taotlusvooruga, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi eelarvest.  

Lähteülesanne ja muu tehniline info.

Lisateave:

Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, 731 7383, 5300 1912, liina.eek@etag.ee

Sigrid Ots, RITA vanemkonsultant, Eesti Teadusagentuur, 730 0320, 5563 8082. sigrid.ots@etag.ee