Edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet lisandub 66 Eesti teadlast

Eesti Teadusagentuur (ETAG) esitas edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet 66 Eesti teadlase nimed. Portaali eesmärk on tõsta esile edukaid naisteadlasi ning suurendada nende rahvusvahelist tuntust. Lisaks on portaal teadlastele ja teadusasutustele hea abivahend ekspertide, esinejate, akadeemiliste töötajate ja projektipartnerite leidmiseks.

Portaali jõudvad teadlased peavad olema silmapaistva akadeemilise taustaga ja iseseisva uurimisrühma juhtimise kogemusega. Eestis esitab nominente ETAG. Sel aastal lisanduvad portaali ETAGi rahastatud rühmagrantide või muu välisrahastustega projekti vastutavad täitjad, lisaks esitasid ETAGi kaudu nominente positiivselt evalveeritud Eesti teadusasutused. Alates 2018. aastast on portaali esitatud 138 Eesti naisteadlast.

„Eesti osalemine AcademiaNet-is avardab meie naisteadlaste võimalusi osaleda rahvusvahelises teaduskoostöös. Naisteadlased peavad AcademiaNet-i väga oluliseks infoallikaks. Seetõttu on heameel tõdeda, et igal aastal üleilmselt esile tõstmist väärivate Eesti naisteadlaste nimekiri pikeneb,“ lisas teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.

AcademiaNet on aktiivne alates 2010. aastast ja avatud kasutamiseks kõigile teadushuvilistele. Kokku on Šveitsi teadusfondi (Swiss National Science Foundation) hallatavas portaalis esindatud rohkem kui 3400  teadlast üle maailma.

2022. a. lisanduvad AcademiaNet  portaali  järgmised Eesti teadlased:

Kirsti Akkermann; Lea Altnurme; Anna Aret; Liisi Ausmees; Age Brauer; Liina Edesi; Helen Eenmaa; Halliki Harro-Loit; Margit Heinlaan; Mirjam Hinrikus; Angela Ivask; Signe Ivask; Ülle Jaakma; Triin Jagomägi; Larissa Jõgi; Ruth Kalda; Riinu Kiiker; Katrin Kullasepp; Tuuli Kurisoo; Marge Käsper; Kariina Laas; Triin Lauri; Kelli Lehto; Anu Masso; Tatiana Moiseeva; Dagmar Narusson; Miina Norvik; Eha Nurk; Marje Oona; Signe Opermann; Kärt Paiste; Hedi Peterson; Helen Plado; Kaire Põder; Eve Rannamäe; Miia Rannikmäe; Eve-Liis Roosmaa; Andra Rumm; Mare Saag; Luule Sakkeus; Inga Sarand; Christiana Lyn Scheib; Siiri Silm; Kadri Simm; Mari Ann Simovart; Kadri Suija; Külliki Tafel-Viia; Anni Tamm; Li Tian; Katrin Tiidenberg; Lea Tuvikene; Mari Tõrv; Pirko Tõugu; Mai Uibu; Evelyn Uuemaa; Helen Uusberg; Heli Valtna; Virve-Anneli Vihman; Tiia Vissak; Terje Väljataga; Sónia Cláudia Da Costa Sousa; Tanya Elena Fernandez Escudero; Jana Jaal; Anneli Kährik; Mari-Anne Philips ja Marina Semchenko.

 

Lisainfo:

Merili Tamson
Koordinaator-analüütik
Eesti Teadusagentuur
Merili.Tamson@etag.ee