Edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet nomineeritakse 13 Eesti teadlast

Järjekorras kuuendat korda nomineerib Eesti Teadusagentuur naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet 13 Eesti teadlast.

Portaali eesmärk on edukaid naisteadlasi rahvusvaheliselt esile tõsta ja hõlbustada nt ekspertide, konverentside esinejate, akadeemiliste ametikohtade täitjate ja projektipartnerite leidmist ka Eesti teadlaste hulgast. AcademiaNet portaali koordineerib Šveitsi Teadusfond (Swiss National Science Foundation), kelle partneriteks ja teadlaste esitajateks on erinevate riikide teaduste akadeemiad ja teadust rahastavad organisatsioonid.

Esitamisel lähtuti teadlaste edukusest riiklike rühmagrantide ja välisrahastuse taotlemisel ning tehti koostööd positiivselt evalveeritud teadusasutustega, kel oli õigus omapoolseid kandidaate esitada vastavalt AcademiaNet-i kriteeriumitele.

2023. aastal nomineeritakse AcademiaNet portaali järgmised Eesti teadlased: Liina Kamm, Pilvi Ilves, Tiina Tamm, Katrin Männik, Triin Roosalu, Inge Timoštšuk, Elle-Mari Talivee, Kristi Viiding, Mall Leinsalu, Jelena Kallas, Geda Paulsen, Liisi Piits ja Merrit Shanskiy.

Tänase seisuga on  portaalis üle 4300 tunnustatud naisteadlase profiili peamiselt Euroopa riikidest.  Eesti Teadusagentuur on alates 2018. aastast nomineerinud 214 teadlast.

Eesti Teadusagentuuri teaduseetika valdkonna juht Marten Juurik rõõmustas lisanduvate nominentide üle: “AcademiaNeti nominatsioon on avalik tunnustus Eesti naisteadlastele senise silmapaistva akadeemilise töö eest. Andmebaasi eesmärk on soodustada silmapaistvate naisteadlaste jõudmist juhtivatele akadeemilistele positsioonidele ning otsustuskogudesse. Loodetavasti annab AcademiaNet nomineerituile lisatõuke oma akadeemilises karjääris.“

Eesti Teadusagentuur on järjepidevalt tähelepanu pööranud soolõime teema edendamisele teadusarendus- ja innovatsiooni tegevuste kontekstis. Sel aastal osaleb ETAG kahes soolõime projektis: GENDER-NET Plus ja GENDERACTION Plus.

 

Lisainfo:

Merili Tamson
Koordinaator
Eesti Teadusagentuur
Merili.Tamson@etag.ee