Koolitused “How to integrate the gender dimension in research management and content under Horizon Europe?” – 21. ja 22. novembril Tallinnas

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis “Euroopa horisont” on Euroopa Komisjon (EK) seadnud tähtsale kohale soolise võrdõiguslikkuse. Euroopa teadusruumi (ERA) kontekstis on sõnastatud kolm eesmärki: tagada sooline võrdõiguslikkus teadlaste karjääris ja sooline tasakaal otsustusprotsessides ning et sooaspektiga arvestataks teadus- ja innovatsioonitegevuste sisus. Edukas „Euroopa horisondi“ taotluses peab olema selgelt näha, kuidas need aspektid on hoolega projekti kontekstis läbi mõeldud. Alates 2022. aastal sulgunud/sulguvatest taotlusvoorudest on osaleda soovivatel avaliku sektori asutustel (sh kasumit taotlevatelt, public-for-profit organisatsioonidel) ning nii avalik-õiguslikel kui ka erasektori kõrgharidus- ja teadusasutustel kohustus omada soolise võrdõiguslikkuse kava (Gender Equality Plan).)

GEARING-Roles projekti (H2020) raames korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Yellow Window-ga 21. ja 22. novembril 2022 Tallinnas soolise võrdõiguslikkuse teemalised (ingliskeelsed) koolitused “How to integrate the gender dimension in research management and content under Horizon Europe?”.

Koolitused toimuvad kahes uurimisvaldkonnas. Vajalik on registreerumine (kohtade arv on piiratud). Palume registreeruda hiljemalt 14. novembril siin:

Koolitus annab teemast parima ülevaate ning arusaamise sooaspektiga mittearvestamises peituvatest ohtudest, veelgi enam aga sellega arvestamisel tekkivatest rikastavatest võimalustest ning kindlasti pakub inspiratsiooni oma teadusprojektide mitmekesisemaks ja seeläbi ka tulemuslikumaks muutmiseks.

Koolitused on suunatud teadlastele, projekti koordinaatoritele – ja juhtidele, samuti teadusprojektide toetamise ja tulemuste levitamisega seotud mitteakadeemilistele töötajatele.

Toimumiskoht: Tallink Spa & Conference hotellis (Sadama 11a, Tallinn).
Koolitaja: Maxime Forest, PhD (soolise võrdõiguslikkuse ekspert Yellow Window-s, rohkem infot koolitaja kohta on kutses).

KUTSE JA PÄEVAKAVA

Koolituse sisu
Maxime Forest (Gender Trainer and Expert at Yellow Window)
maxime.forest@yellowwindow.com

GEARING-Roles projekt
Merili Tamson (koordinaator-analüütik Eesti Teadusagentuuris)
merili.tamson@etag.ee

Koolituse tehnilised küsimused
Darja Matt (koordinaator Eesti Teadusagentuuris)
darja.matt@etag.ee