Eesti Teadusagentuur kutsub arutama soolise võrdõiguslikkuse üle teaduses ja kõrghariduses

NB! Konverentsi ülekannet saab jälgida siin: https://vimeo.com/690936383

30. märtsil korraldab Eesti Teadusagentuur koos Euroopa partneritega Tartus rahvusvahelise konverentsi “Sooline võrdõiguslikkus teaduses ja kõrghariduses”. Konverentsil räägitakse soolisest dimensioonist teadustöös, soolise võrdõiguslikkuse kavade rakendamisest teadusasutustes ning soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukorrast Eesti teaduses.

Konverentsi avavad Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal, teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson ning Hispaania Deusto Ülikooli professor Maria Silvestre. Konverentsi modereerib Tallinna Ülikooli kaasprofessor Barbi Pilvre. Peakõnelejad Kopenhaageni ülikooli professor Mathias Nielsen ja Tartu ülikooli professor Raili Marling räägivad  soolisest dimensioonist ning intersektsionaalsusest teaduses. Kogemusi soolise võrdõiguslikkuse kavade rakendamisel teadusasutustes jagavad Eesti Teadusagentuur ning eksperdid Suurbritanniast, Hispaaniast, Portugalist, Türgist ja Sloveeniast.

Konverentsil tutvustab Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) projektijuht Helen Urmann uuringut „Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja parandamise viisid Eesti teaduses“. Tallinna Ülikooli kaasprofessor Triin Roosalu teeb ülevaate Eesti palgalõhe-teemalisest uuringust.

Helen Urmann ütles, et ühiskonna teenimiseks peab teadus arvestama selle eripäradega, mis eeldab, et ühiskondlik mitmekesisus – näiteks sooline, etniline või vanuseline – avaldub ka teadusmaailmas. „Kuigi näeme liikumist mitmekesisuse suunas, avaldub ebavõrdsus siiski kõrghariduse ja teaduse erinevatel astmetel, sealhulgas õppima asumise, akadeemilise karjääritee valimise ja sellel edenemise osas. Mitmekesisust toetavaid ja takistavaid tegureid võib olla keeruline tajuda, kuna teaduse esilekerkivaimaks eelduseks ja omaduseks on objektiivsus. Nii põhjendatakse ka ebavõrdsust pigem isiklike valikute kui süsteemsete barjääride kaudu – tunnetuslik sooneutraalsus aga summutab arutelud sellest, kuidas süsteemsed tegurid võiksid enam arvestada akadeemiliste töötajate isiklikke valikuid, näiteks karjäärikatkestusi pere loomiseks või terviseprobleemide lahendamiseks,“ tõdes ta. 

Programmi, esinejate tutvustuse ja muu informatsiooni leiab ETAGi kodulehelt. Sealsamas saab kuni 15. märtsini ka konverentsile registreerida. Konverents toimub inglise keeles ning seda saab jälgida ka veebi teel.

Konverents “Sooline võrdõiguslikkus teaduses ja kõrghariduses” toimub “Horisont 2020” projekti GEARING-Roles raames. Projektis osalevad ETAG ja kümme partnerorganisatsiooni ning selle eesmärk on suurendada soolist võrdsust teadusega tegelevates organisatsioonides, kaasates naisi rohkem otsustusprotsessidesse ja olla teadlikumad ja toetavamad teadustöö ning teaduskorralduse alal.

 

Lisainfo:

Merili Tamson
Analüütik
Tel 730 0377
merili.tamson@etag.ee