Eesti Teadusagentuur nomineerib „Naised teaduses“ päeval 16 Eesti teadlast naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet

Rahvusvahelist päeva „Naised teaduses“ peetakse alates 2015. aastast ÜRO eestvedamisel igal aastal 11. veebruaril. Selle eesmärk on rõhutada naiste ja tüdrukute rolli teaduses, murda soostereotüüpe ning naisi rohkem teadusse tuua.

Eesti Teadusagentuur esitab sel puhul juba seitsmendat korda nominente naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet. Seekord saab nominatsiooni 16 Eesti teadlast.

AcademiaNet on naissoost tippteadlasi koondav üleeuroopaline andmebaas ja võrgustik, mis pakub neile lisavõimalust rahvusvaheliselt välja paista ning leida uusi koostöövõimalusi. Tänase seisuga on  AcademiaNet portaalis ligi 4500 tunnustatud naisteadlase profiili peamiselt Euroopa riikidest.  Eesti Teadusagentuur on alates 2018. aastast nomineerinud 227 teadlast, kellest on endale konto loonud AcademiaNet portaalis 146 teadlast. Võrgustikust on kasu ekspertide, konverentsiettekandjate, akadeemiliste ametikohtade täitjate jne leidmisel.

2024. aastal nomineeritakse AcademiaNet portaali järgmised Eesti teadlased: Kersti Pärna, Hedvig Tamman, Riina Rammo, Janika Leoste, Daria Miliaieva, Lill Sarv, Laura Piho, Pia Tikka, Piret Veerus, Kristel Pappel, Kaire Põder, Rutt Hints, Sirje Sildver, Pirjo Spuul, Agne Velthut-Meikas, Mari-Klara Stein.

AcademiaNet veebileht: https://www.academia-net.org/

Peamised näitajad naiste esindatusest Eesti teaduses ning teadus- ja arendustegevuse kogudes, edukusest grantide taotlemisel Eesti Teadusagentuurist ning valdkonna soolise palgalõhe leiab meie värskendatud teemalehelt „Sooline tasakaal ja palgalõhe teaduses“.

Kodulehel on kättesaadavad ka kasutatud andmed Exceli formaadis.

 

Lisainfo:

Marten Juurik

SA Eesti Teadusagentuur

teaduseetika valdkonna juht

marten.juurik@etag.ee