Eesti teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvis Ene Ergma

Täna anti Tallinnas toimunud teadushuvihariduse konverentsil „Anname teadushuvile võimaluse II“ üle 2017. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad.

Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest pälvis astrofüüsik Ene Ergma. Ene Ergma näitas, et teadlane saab väga hästi hakkama ka väljaspool teadust. Viimase viieteistkümne aasta sisse mahub Ene Ergmal ohtralt avalikke esinemisi, intervjuusid, aga ka astrofüüsika loenguid koolides ja väljaspool koole, kõrgetasemelisi visiite ja delegatsioonide vastuvõtte. Ene Ergma poliitikukarjääri mahub märkimisväärne saavutus nii Eesti majanduse kui ka teaduse jaoks – Eesti liitumine Euroopa kosmoseagentuuriga.

Parima teaduse ja tehnoloogia populariseerija peapreemia pälvis ihtüoloog Arvo Tuvikene, kes on aastate jooksul järjepidevalt avaldanud kalandust, kalade käitumist ja kalade kui inimtoidu kvaliteeti käsitlevaid artikleid ajakirjades ning raamatusarjas.

Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste ja tegevuste sarjade hulgas pälvis peapreemia biotehnoloogiat tutvustav projekt „Rändav bioklass“ ja professor Ants Kurg.

II preemia tegevuste ja tegevuste sarjade kategoorias pälvisid inseneriteaduse populariseerija MTÜ Tudengi Vormel, meeskonna kapten Indrek Petjärv.

Samuti pälvis Ii preemia MTÜ Eesti 2.0, mille tegevus inspireerib Eesti koolinoori valima tehnoloogiapõhist tulevikku, tegevjuht Ede Schank Tamkivi.

Teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil autasustati peapreemiaga Eesti rahvusringhäälingu teadusuudiste saadet ”Novaator” ja kollektiivi juhti teadusajakirjanikku Marju Himma-Kadakat.

II preemia anti ajakirjale Horisont digiteerimise ja avalikkusele kättesaadavaks muutmise eest, eestvedaja Ulvar Käärt.

Teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest trükisõna abil said peapreemia laste  teaduse ja tehnika lugemiku „Füübits“ väljaandmise eest autorid Mare Müürsepp ja Heli Lukner.

II preemia trükisõna valdkonnas anti populaarteaduslike raamatute sarja “Elav teadus” väljaandmise eest kirjastusele Argo, tegevjuht Lea Adamson.

Parima uue algatuse eest teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel anti välja neli II preemiat. Preemiad pälvisid SPARK Makerlab MTÜ avatud töökoda ja inseneeria töötoad;  Tallinna Ülikooli Looduse Akadeemia laste huviringid; metalli- ja puiduvaldkondi tutvustavad “Mobiilsed töötoad” ning TÜ teaduskooli Uurimislabor.

Konkursi tulemusi kommenteerides ütles žürii esimees, akadeemik Jakob Kübarsepp „Rõõmustab rekordiliselt suur taotluste arv ja samuti nende kvaliteet aastal 2017. See annab tunnistust laienevast huvist lüüa kaasa teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel. Auhinda väärivate taotluste suurest arvust tingituna hindamiskomisjon otsustas käesoleval aastal anda tavapärase 11 teaduse populariseerimise auhinna asemel välja 13 auhinda.“

Eesti teaduse populariseerimise auhinda antakse välja alates 2006. aastast. Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda annavad koostöös välja Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur.

Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärgiks on tunnustada Eestis teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi ja tõmmata suuremat tähelepanu ning anda hoogu teadust ja tehnoloogiat avalikkusele tutvustavatele tegevustele.

Teadusajakirjanduse sõbra auhind 2017 anti üle Tallinna tehnikaülikooli biorobootika professor, akadeemik Maarja Kruusmaale. Teadusajakirjanduse sõbra auhinda, “Ökuli” kuju annab Eesti Teadusajakirjanike Selts välja 2011. aastast. Auhinnaga tunnustatakse teadlast, kes teeb teadusteemade ajakirjanduslikul käsitlemisel ajakirjanikega silmapaistvalt head koostööd.

Eesti teaduse populariseerimise auhindade 2017 üleandmise galerii

Eesti teaduse populariseerimise auhindade 2017 üleandmine, video

Lisainfo:

Katrin Saart, konkursi koordinaator, katrin.saart@etag.ee, tel 5695 5985

Terje Tuisk, teaduse populariseerimise osakonna juhataja, terje.tuisk@etag.ee, tel 511 0356

Priit Ennet, Eesti teadusajakirjanike selts, priit.ennet@gmail.com, tel 5145608