4 ERA-NETi ühiskonkursil sai rahastuse kaks Eesti teadlaste osalusega projekti

Selgunud on 4 ERA-NET-i (SusAn, ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD ja SusCrop) ühiskonkursi tulemused. Ühiskonkursile sai taotlusi esitada teemal „Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation“, konkursi partneriteks on 30 rahastavat organisatsiooni 23 riigist.

Kokku esitati 40 taotlust, millest 39 vastas nõuetele. Ühiskonkursi tingimustest ja partnerite rahastamisvõimalustest lähtuvalt jõuti kokkuleppele üheksa projekti rahastamises, mille seas on ka kaks Eesti teadlaste osalusega projekti.

Projektis „Connecting sustainable agroecosystems and farming with circular bioeconomy and new technologies (ConnectFarms)“ osalevad Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi lektori Stefania Tomasiello juhitav töörühm ning lisaks partnerid Itaaliast, Bulgaariast, Leedust, Hispaaniast, Poolast ja Türgist.

Projektis „Back to the Future: Reintegrating Land and Livestock for Greenhouse Gas Mitigation and Circularity (ReLive)“ osalevad Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi kaasprofessori Lea Halliku juhitav töörühm ning partnerid Iirimaalt, Prantsusmaalt, Hollandist, Saksamaalt, Hispaaniast, Soomest, Poolast Tšiilist ja Uus-Meremaalt.

Projekti ConnectFarms rahastab Eesti Teadusagentuur ja projekti ReLive Maaeluministeerium. Nii Eesti Teadusagentuuri kui Maaeluministeeriumi eelarve selles taotlusvoorus oli 100 000 eurot.

Rohkem infot leiab: https://ictagrifood.eu/node/44596

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:

Maarja Soonberg
Maarja.Soonberg@etag.ee