Kolm olulist muudatust NUTIKAS toetuse tingimustes hõlbustavad projekti elluviimist

Haridus- ja Teadusministeerium muutis ettevõtete ja teadusasutuste koostööd toetava nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetuse NUTIKAS kasutamise tingimusi paindlikumaks, et hõlbustada keerulistes majandusoludes arendusprojektide elluviimist. Muudatuste tulemusel pikeneb projekti lubatud lõpptähtaeg ning lihtsustub ettevõtte tehtud kulude hüvitamine. Muudatused laienevad kõigile uutele ja juba käimasolevatele projektidele alates 11.maist 2020.

Kui seniste reeglite järgi pidid kõik NUTIKAS toetusega toimuvad projektid lõppema kolme aasta jooksul, hiljemalt 31.08.2022, siis nüüd on lõpptähtaeg aasta võrra pikem (31.08.2023). Põhjendatud juhtudel võib projekti kestus olla ka pikem kui kolm aastat. „Projekti abikõlblikkuse tähtaja pikenemise vajadus võib tekkida ettevõtetel, kes on sattunud kriisi tõttu ajutistesse raskustesse, kuid kel on olemas pikaajaline plaan tegevuse jätkamiseks ning soov ja võimekus muutunud tingimustel projekt ellu viia. Lõpptähtaja pikendamine vähendab projekti katkestamise ohtu ning toetab lõppeesmärkide saavutamist,“ selgitas Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert Mariann Saaliste.

Teine oluline muudatus käsitleb projekti kulude hüvitamist. Kui seni toimus see kuludokumentide alusel tagantjärgi, siis nüüd on põhjendatud juhtudel võimalik toetus välja maksta ka juhul, kui ettevõte on teadusasutuse osutatud teenuse eest tasunud üksnes omaosaluse ulatuses. „Sel moel anname ettevõttele suurema paindlikkuse arvete tasumisel ning ta ei pea oma vahendeid maksetaotluse menetlemise ajaks nö kinni panema,“ selgitas Saaliste.

Kolmas muudatus suurendab lõpparuande eel lubatud toetussumma väljamakse osakaalu. Kui seni oli enne lõpparuande kinnitamist lubatud kogu toetuse summast ettevõttele välja maksta kuni 80 protsenti, siis nüüd on see 90 protsenti. „Lõpparuande kinnitamine juhtkomisjoni ettepanekul võib võtta aega, mistõttu peab ettevõtja suurt osa toetuse summast mõnda aega ootama. Majanduskriisi tingimustes võib sellest saada takistus, mida soovime leevendada,“ rääkis Saaliste.

 

Lisainfo:

Mariann Saaliste, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert,
mariann.saaliste@hm.ee, 7 350 214

Tea Tassa, Riigi Tugiteenuste Keskuse teenuse koordinaator, tea.tassa@rtk.ee , tel 663 2059

Viktor Muuli, Eesti Teadusagentuuri nutika spetsialiseerumise valdkonna juht, viktor.muuli@etag.ee , 730 0325