NordForsk avas taotlusvooru COVID-19 terviseinfo valdkonna teadusuuringute ja innovatsiooniprojektide rahastamiseks

14. mail 2020 avas NordForsk uue taotlusvooru COVID-19 terviseinfo valdkonna teadusuuringute ja innovatsiooniprojektide rahastamiseks (Nordic Health Data Research Projects on COVID-19)

Vooru kogueelarve on 5 miljonit eurot (57 mln NOK) ja taotlusi saab esitada 16. juunini 2020 kella 14.00ni. Eesti Teadusagentuur toetab Eesti teadlaste osalemist kuni neljas projektis kokku 400 000 euroga.

Konkursi eesmärgiks on COVID-19 pandeemiaga seotud terviseandetel põhinevad uuringud.

Konkursi eesmärki ning fookust, samuti taotlemistingimusi on kirjeldatud konkursi teates NordForski kodulehel.

Toetuse taotlemine käib läbi NordForski taotlusportaali (NordForsk Application Portal)

Täpsemalt saab ETAGi rahastamistingimustega tutvuda siin.

Programmi viib ellu NordForsk koostöös järgmiste rahastavate organisatsioonidega: Research Council of Norway (Norra), Academy of Finland (Soome), Swedish Research Council (Rootsi), Innovation Fund Denmark (Taani), The Icelandic Research Centre Rannís (Island), the Latvian Ministry for Education and Science (Läti) ning Eesti Teadusagentuur.

Lisainfo: