Rakendusuuringute toetamise programm NUTIKAS on avatud veel kuni 30. septembrini, ettevõtjatele avaneb EASis uus toetus

NUTIKAS toetusmeetme eesmärk on olnud toetada Eesti ettevõtluse teadusmahukuse kasvu, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti on toetuse eesmärk olnud tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Meede on avatud kuni 30. septembrini, taotlusi menetletakse nende laekumise järjekorras.

Rakendusuuringute toetamise programm NUTIKAS on olnud väga populaarne ning alates 2016. aastast oleme saanud toetada 70 teadusmahukat ja innovaatilist projekti kogumahus ca 22 miljonit eurot,“ ütles nutika spetsialiseerumise valdkonna juht Viktor Muuli. „Veel on jäänud loetud nädalad, et oma ideed meile esitada,“ lisas Muuli.

Peale NUTIKA toetusmeetme lõppu on ettevõtjatel, kel eesmärgiks arendada välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline uus või oluliselt muudetud tehnoloogia, protsess, toode või teenus, võimalus pöörduda EASi poole, seal peatselt avatav rakendusuuringute programm (RUP) on suunatud just ettevõtjate teadus- ja arendustegevuse nõudluse kasvatamisele.

„RUP toetuse eesmärk on ettevõtjate tulu suurendamine läbi teadusmahukate arenduste“ sõnas EASi rakendusuurinute programmi projektijuht Kaupo Reede. „Võrreldes NUTIKAS meetmega ei pea RUPi meetmes olema toetust taotlevatel ettevõtetel teaduspartnerit. Ehk kui ettevõtja saab projektiga hakkama omal jõul või kaasab selleks mõne teise ettevõtja, siis see sobib,“ jätkas Reede.

RUPi toetuse minimaalne summa on 50 000 ja maksimaalne 3 miljonit eurot. Teostatavusuuringu toetus on kuni 20 000 eurot. RUP rahastusmeede avatakse sel sügisel ning see jääb avatuks kuni 2023. aasta detsembrini.

 

Rohkem infot

Viktor Muuli, Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht, Eesti Teadusagentuur, viktor.muuli@etag.ee

Kaupo Reede, rakendusuuringute programmi projektijuht, EAS, kaupo.reede@eas.ee