Selgusid tulemused JSPS järeldoktorite stipendiumide konkursil teadustööks Jaapanis

Lõppenud on seekordne JSPS (Japanese Society for Promotion of Science) stipendiumide konkurss teadustööks Jaapanis, mis toimus 06. november 2020 – 16. mai 2021.

Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist teadustöö kaudu Jaapanis. Igal aastal on ETAGil võimalus nomineerida üks Eesti teadlane stipendiumile.

2021. aasta taotlusvooru olid oodatud kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonna teadlased.

Taotluse esitas kaks teadlast, kelle seast ETAG nomineeris stipendiumile Dr. Sebastian Bahamonde Tartu Ülikoolist. Dr. S. Bahamonde jätkab oma teadustööd teemal „Perturbation theory in metric-affine gravity and its applications”  järgneva kahe aasta jooksul prof. Masahide Yamaguchi juures Tokyo Tehnoloogiainstituudis (Tokyo Institute of Technology).

Konkurss 2022. a. stipendiumile kuulutatakse välja novembris 2021.

 

Täiendav info Eesti Teadusagentuuris:

Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee