Konkursil osalemine

Auhinnakonkursi õiguslik alus:

  • 2024. aasta Eesti Teaduse Populariseerimise auhinna konkursi väljakuulutamise käskkiri nr 1.1-2/24/160
  • Eesti Teaduse Populariseerimise auhinna määrus Haridus- ja Teadusministri määrus nr 5 „Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord”. Vastu võetud 2. veebruaril 2010. a.

Osalemine
Konkursile on iga-aastaselt kandideerima oodatud:
• tegevteadlased või teaduskollektiivid,
• trükiväljaannete esindajad,
• audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajad,
• innovatiivsete meetodite kasutajad,
• üksikisikud või kollektiivid.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2024. Konkursi auhinnafond on 36 000 eurot. Auhinda annavad koostöös välja Eesti teaduste akadeemia ja Eesti teadusagentuur. Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Auhindade kategooriad, arv ja preemiate suurused

1. Tiiu Silla elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest 13 500 eurot.

2. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil:
a) peapreemia 2500 eurot;
b) II preemia 2000 eurot.

3. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud vms):
a) peapreemia 2500 eurot;
b) II preemia 2000 eurot.

4. Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel:
a) peapreemia 2500 eurot;
b) II preemia 2000 eurot.

5. Parim teaduse ja tehnoloogia populariseerija (teadlane, ajakirjanik, õpetaja jne)
a) peapreemia 2500 eurot;
b) II preemia 2000 eurot.

6. Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel:
a) peapreemia 2500 eurot;
b) II preemia 2000 eurot.

Nõuded auhinnataotlusele, vajalikud dokumendid, esitamine

  1. Auhinnale võib esitada nii ennast ja enda tegevust kui ka kedagi teist, ühte valitud kategooriasse. Elutöö preemia kategooriasse ei saa iseennast esitada.
  2. Taotluse esitamiseks tuleb täita elektrooniline osalusvorm aadressil konkursid.etag.ee ja samasse laadida nõutavad dokumendid.
  3. Taotlusele lisatavate dokumentide loetelu:
  • Esitatava kandidaadi/tegevuse/toote/trükise vms ning selle mõju kirjeldus eesti keeles (kuni 3 A4 lk).
  • Kandidaadi või kollektiivi juhi CV.
  • Kaks allkirjastatud soovituskirja (á kuni 1 A4 lk, originaal- või digiallkirjaga). Kandidaadi esitaja võib olla üheks soovitajaks.
  • Vajadusel lisamaterjalid (trükis, videomaterjal vms). Mitteelektroonilised lisamaterjalid võib saata postiga või tuua ise kohale aadressil: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, Soola 8, Tartu, 51004.

Oluline! Taotluses peab olema selgelt välja toodud ja eristatav:
1. auhinnale esitatava kandidaadi /tegevuse / toote / trükise vms NIMETUS/PEALKIRI või NIMI;
Näiteks: Esitatava tegevuse nimi: „Põlluääre kooli noored teadlased” või Esitatav trükistesari „Teadus veekeerises”
2. kandidaadi/tegevuse KIRJELDUS JA MÕJU ühiskonnas teaduse populariseerimise aspektist.