Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija märk

Kõigil üksikisikutel, kollektiividel ja asutustel, kes on pälvinud Eesti teaduse populariseerimise auhinnakonkursil tunnustuse alates selle auhinna loomisest 2006. aastal, on õigus kasutada “Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” märk*, mis on kvaliteedi ja usalduse märk selle valdkonna tegijaile.Märk loodi selleks, et head teadusteavitajad ning nende hea töö senisest enam silma paistaks.

*märk on elektrooniline, st kasutada saab seda failina, mitte füüsiliselt

Kui failide kasutamise või allalaadimise teemal küsimusi tekib, siis võtke kindlasti ühendust.

Lisainfo: Katrin Saart,
telefon 730 0378
e-post: katrin.saart@etag.ee

Kõik konkursil tunnustatud saavad õiguse kasutada riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija kvaliteedimärki