Värske teadusbaromeeter: viimase nelja aasta kriisid ei ole kõigutanud eestlaste usaldust teaduse ja teadlaste vastu

Teist korda Eesti Teadusagentuuri (ETAG) poolt korraldatud uuringuga mõõdetakse Eesti inimeste hoiakuid ja kokkupuudet teadusega ning sel korral on näha, et usaldus ei ole sisuliselt muutunud.

Metoodika töötati välja ja esimene uuring viidi läbi 2020. aastal. Küsitletakse 16aastaseid ning vanemaid Eesti elanikke, jälgides soolist tasakaalu ja vastanute osakaalu vanuserühmades vastavuses rahvastikupüramiidiga. Analüüsiks oli vaja saada vähemalt 1000 täidetud ankeeti.

„Teadusbaromeetri jätkuvalt kõrgete tulemuste toel saame öelda, et Eestis tehakse väga head tööd teaduse tegevuse, saavutuste ja olulisuse seletamisel ning edasiandmisel. Koroonapandeemia raputas meid, tehisaru hirmutas meid, kuid eestlaste tarka loomust see ei ole muutnud,“ ütles ETAGi teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik.

Ta lisas, et me oleme kiirete ja drastiliste muutustega ühiskonna mõistmise tasandil tulnud toime tasemel, mis on võrreldav Põhjamaadega. „Viimase nelja aasta jooksul oleme kogu ühiskonnaga tulnud läbi tule ja vee, kuid endiselt jäänud kindlalt teaduseusku,“ ütles ta.

Kahe Eesti küsitlusuuringu tulemused on sarnased, kuid esines ka erinevusi: näiteks vanuserühmade lõikes ja kasutatud metoodikast tulenevalt (telefoniküsitlus vs veebipaneel). Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS 13.–27. novembril 2023.

Eesti teadusbaromeetri viimaste tulemustega saab tutvuda siin. Teadusbaromeetriga 2020 saab tutvuda siin.

 

Lisainfo:

Annely Allik
Teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja
Annely.Allik@etag.ee
Eesti Teadusagentuur