Eesti Teadusagentuur avaldas seisukoha tehisaru kasutamise lubatavusest teadusraha taotlemisel

ETAGi seisukoha järgi on teadusraha taotlejal lubatud kasutada tehisaru abi, kui järgitakse vastutustundliku tehisaru kastutamise üldisi põhimõtteid.

Eelkõige on rahastust taotleval teadlasel vastutus tagada, et tehisarutööriistade kasutamine oleks läbipaistev ja ei kahjustaks kellegi õigusi. Samuti, et kõik teadustöö olulised osad oleksid inimese poolt kontrollitud ja kinnitatud.

ETAGi teaduseetika valdkonna juhi Marten Juuriku sõnul on ETAGi seisukoht osaliselt tingitud rahvusvahelistest algatustest ja üleskutsetest tehisaru kasutamise lubatavust täpsemalt piiritleda. „Mõistsime ETAGis, et tehisaru rakendustel ning tööriistadel on suur potentsiaal muuta teadlaste tööd. Seega ei pea me vajalikuks neile arengutele vastu seista kuni tehisaru kasutatakse vastutustundlikult ja ei kahjustata teadustöö usaldusväärsust,“ ütles ta.

Siiski otsustas ETAG keelata tehisaru kasutamise taotluste hindamisel ja hinnangute koostamisel. „Tahame vältida konfidentsiaalse teabe sattumist keelemudelite treeningmaterjalidesse. Selline otsus on vajalik taotluste hindamise usaldusväärsuse tagamiseks,“ lisas Juurik.

ETAG ei kasuta taotluste hindamisel tehisaru abi, kuid kaalub siiski võimalusi tulevikus oma tegevuste tõhustamiseks uute tööriistade ja rakenduste abil. Samuti jälgitakse huviga teiste Euroopa riikide algatusi tehisaru abil teadustöö hindamiseks ja kogutakse jooksvalt infot tehisaru kasutamise ulatuse kohta Eesti teadlaste seas. Uute asjaolude või võimaluste ilmnedes võib ETAG seniseid seisukohti täiendada või muuta.

ETAGi äsja avaldatud seisukohtadega saab tutvuda siin.