Konverents „TeadusEST 2023: teaduse ees avanevad horisondid“ toimub 19. detsembril

Eesti Teadusagentuur kutsub osalema konverentsil „TeadusEST 2023: teaduse ees avanevad horisondid“, mis toimub 19. detsembril kell 9.30–17.00 Tartus Lydia hotelli sündmuskeskuses.

TeadusESTi 2023. aasta konverents keskendub väliskoostööle. Suurim rahvusvahelist teaduskoostööd rahastav Euroopa Liidu raamprogramm Euroopa Horisont (2021–2027) on jõudnud poole peale ja juba on alanud arutelud järgmise raamprogrammi ettevalmistuseks. Euroopa Horisondi alguses seadis Eesti endale viis eesmärki: hoida senist taset, laiendada osalejate ringi, olla algataja ja eestvedaja, konkureerida tippteaduse konkurssidel ja panustada ülemaailmsete probleemide lahendamisse.

Konverentsi avakõne peab Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asejuht Signe Ratso, kes räägib kuhu me Euroopa Horisondiga jõudnud oleme ja millised on edasised plaanid. Paneeldiskussioonidel arutatakse, kuidas Eesti taotlejatel on konkurentsis läinud, millised on olnud osalejate positiivsed või negatiivsed kogemused, kuidas läheb viie seatud eesmärgi täitmisega ning mõtleme üheskoos järgmise raamprogrammi sisule ja Eesti eesmärkidele järgmisel perioodil.

Konverentsile on oodatud: teadlased, novaatorid, teaduskorraldajad, teaduspoliitika kujundajad ja teised raamprogrammi huvilised.

Konverentsi veebiülekannet ega salvestamist ei toimu. Konverents on eestikeelne. Palume registreeruda hiljemalt 11. detsembril konverentsi lehel.