Kutse innovatsiooni tugistruktuuridele suunatud „Euroopa horisondi“ EIE (Euroopa Innovatsiooni Ökosüsteemid) teemalistele veebiseminaridele

Eesti Teadusagentuur ning EASi ja KredExi ühendasutus kutsuvad osalema innovatsiooni tugistruktuuridele suunatud „Euroopa horisondi“ EIE (Euroopa Innovatsiooni Ökosüsteemid) 2023. a taotlusvoore tutvustavale veebiseminarile, mis toimub 16. veebruaril. Lisaks toimub 2. märtsil jätkuüritus, kus jagavad kogemusi varasemad edukad taotlejad.

Sihtrühm: innovaatilisi ettevõtteid toetavad organisatsioonid, kui ka ettevõtjad.
(Ettevõtted, sh iduettevõtted ja (idu)ettevõtete ühendused, fondid, kiirendid, inkubaatorid, teadus- ja tehnoloogiaseirekeskused, klastrid, ülikoolid, kodanikuühendused, riiklikud ja regionaalsed struktuurid (KOVid), innovatsiooniagentuurid jne.)

„Euroopa horisondis“ on ettevõtete innovatsiooni- ja kasvupotentsiaali realiseerimist toetavad meetmed koondatud „Euroopa horisondi“ kolmandasse sambasse. Vt lisainfot Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.

16. veebruaril kell 10.30–13.00 toimub EISMEA korraldatav ingliskeelne EIE infopäev, kus tutvustatakse EIE tööprogrammi aastateks 2023-2024, keskendudes eelkõige 2023. aastal avanevatele taotlusvoorudele. Vajalik on eelnev registreerimine.

Veebruari infopäeva järgselt, 2. märtsil kell 10.00–11.30 toimub eestikeelne virtuaalne jätkuüritus Eesti Teadusagentuuri & EASi ja KredExi ühendasutuse eestvedamisel, kus antakse praktilisi soovitusi varasemate edukate projektide näol. Registreeruda virtuaalsele infopäevale saab alloleval vormil. Tähtaeg registreerimiseks on 1. märts.

Veebiseminaril:

  • Antakse praktilised soovitused edukaks kandideerimiseks EIE taotlusvoorudes. Esinevad varasemad edukad taotlejad – Mart Veliste (Baltic Innovation Agency); Reesi Lepa (Civitta).
  • Antakse ülevaade Eureka Eurostarsi võimalustest – Tiiu Treier (EASi ja Kredexi ühendasutus).

Eurostars programm on mõeldud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelise koostöö raames tehtavate tootearendusprojektide rahastamiseks.

 

Registreerumine virtuaalsele infopäevale:

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Rasmus Pind
rasmus.pind@etag.ee