M-ERA.NET2 2019. aasta ühiskonkursi grandid on jagatud

Koostöövõrgustiku M-ERA.NET2 2019. aastal välja kuulutatud rahvusvahelisel ühiskonkursil osalesid 35 rahastavat organisatsiooni 25 riigist.

Taotlusi sai esitada järgmistes valdkondades:

  • Modeling for materials engineering and processing
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

Konkursile esitati 233 taotlust (neist 10 Eesti teadlaste osalusega) 145 miljonile eurole, millest 126 taotlust (neist omakorda 5 Eesti teadlaste osalusega) pääses lõppvooru. Lõppvoorus laekunud  123 lõpptaotlusest ületas lävendi 101.

Sõltuvalt rahastavate organisatsioonide eelarvetest otsustati rahastada 37 taotlust kogusummas 26,9 miljonit eurot. See on M-ERA.NETi läbi aegade suurim taotluste hulk, mida rahastatakse ainult partnerite poolt, ilma Euroopa lisarahata.

Eesti Teadusagentuuri eelarve selles taotlusvoorus oli 100 000 eurot. Rahvusvahelise hindamiskomitee hindamistulemuste põhjal moodustunud pingerea alusel rahastati ühte Eesti teadlastega projekti.

Projektis C-MOF.cell  (Novel materials as electrode and electrolyte components in fuel cell technology) osalevad lisaks teadlaste rühmale Tartu Ülikooli Keemia instituudist Dr. Kaido Tammeveski juhendamisel veel teadlased Hispaaniast IMDEA Energía  Agentuurist ja Laguna Ülikoolist ning Prantsusmaalt Charles Gerhard Montpellier Instituudist.

M-ERA.NET2 on Euroopa materjaliteadust ja –tehnoloogiat rahastavate organisatsioonide ja programmide võrgustik.

Rohkem infot M-ERA.NET-i kodulehel https://www.m-era.net/

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:
Margit Suuroja margit.suuroja@etag.ee