Õpilaste teadustööde konkursi parimad tulevad Saaremaalt, Tartust, Ülenurmelt ja Tallinnast

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Teadusagentuur kuulutasid täna välja 2018. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad. Gümnaasiumiastmes pälvisid esikoha Karl Hendrik Tamkivi (Saaremaa Ühisgümnaasium) ja Martti Vanker (Hugo Treffneri Gümnaasium). Põhikooliõpilastest tunnistati parimaks Eliis Grigor (Ülenurme Gümnaasium) ja Emil Kotta (Pirita Majandusgümnaasium).

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak tänas ja tunnustas õpilasi ja juhendajaid ning andis üle riiklikud preemiad. „Te kõik olete võitjad ning Eesti teaduse edendajad. Innustan kõiki konkursil osalenuid jätkama ja end tulevikus teadusega siduma,“ sõnas Varrak. „See on valik, mida tehes lihtsalt ei ole võimalik eksida. Väärtuslikke teadmisi, kirglikku teadmishimu ja teaduspõhist mõtlemisviisi ei saa keegi teilt mitte kunagi ära võtta.“

Konkursile esitatud 158 tööst valis teadlastest koosnev hindamiskomisjon lõppvooru sada uurimistööd, mida teadusfestivali eilse ja tänase päeva jooksul esitleti hindajatele ja avalikkusele.

Välja anti 12 riiklikku preemiat põhikooli- ja gümnaasiumiastmes. Eripreemiad andsid üle enam kui 30 organisatsiooni, nende seas Kaitseministeerium, Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Rahandusministeerium,  Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Eesti Teaduste Akadeemia, ülikoolid, muuseumid ja mitmed teised teadust ja selle populariseerimist oluliseks pidavad organisatsioonid.

Parimate seast valiti välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil ning USAs toimuval maailma suurimal õpilaste teadusprojektide konkursil Intel ISEF. Hiina saatkonna toel saab Eesti esindaja esmakordselt osaleda Hiinas toimuva konkursil 33. rahvusvahelisel Hiina noorte teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni konkursil CASTIC, kus osalevad 42 riigi esindajad.

Tänavu juba 17. korda toimunud konkursi eesmärgiks on tõsta laste ja noorte huvi meid ümbritseva maailma vastu, toetada koolides toimuvat uurimuslikku õpet ja julgustada noori juba koolis uurima probleeme, mille lahendamine oleks oluline ka teistele

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused

Gümnaasiumiastmes

I preemia (1100 eurot)

Karl Hendrik Tamkivi (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist Lääne-Saaremaal“ eest. Juhendajad: Rauno Kalda, Oliver Kalda;

Martti Vanker (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Lentiviirus-laadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil“ eest. Juhendajad: Eva Žusinaite, Saima Kaarna

II preemia (800 eurot)

Martina Eerme (Tallinna Saksa Gümnaasium) töö „Etniline segregatsioon Tallinna koolinoorte vaba aja ruumikasutuses“ eest. Juhendajad: Ivi Olev ja Rein Ahas;

Alex Savolainen (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) töö „Alumiinium-õhk patarei –  lihtne ja odav konstruktsioon“ eest. Juhendajad: Tavo Romann ja Helgi Muoni

III preemia (600 eurot)

Joosep Kaimre (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Toatemperatuurse fosforestsentsisüsteemi valmistamine ja iseloomustamine“ eest. Juhendajad: Erki Enkvist, Eha Paabo;

Emilia Rozenkron (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Kärjeleediku (Achroia grisella) ja vahaleediku (Galleria mellonella) kasvatamisest ja polüetüleeni lagundamise võimest” eest. Juhendaja: Mart Mölder

Põhikooliastmes

I preemia (850 eurot)

Eliis Grigor (Ülenurme Gümnaasium) töö „Teibitud suu“ eest. Juhendaja: Piret Rannast;

Emil Kotta (Pirita Majandusgümnaasium) töö „Ümarmudila invasioon Läänemeres“ eest. Juhendajad: Marta Uustamm, Jonne Kotta

II preemia (550 eurot)

Eeva Vitsut (Viljandi Paalalinna Kool) töö „Karula järve vaba veepeegli suuruse hindamine välivaatluste ja AutoCad programmi abil“ eest. Juhendajad: Ave Vitsut, Mariann Mitt;

Eliise Kesküla (Kärdla Põhikool) töö „Harilik jugapuu (Taxus baccata) ja tema seisund Hiiumaal kahe kasvukoha näitel“ eest. Juhendajad: Ülle Soom, Maie Meius

III preemia (350 eurot)

Juulius Vaiksoo (Tallinna Nõmme Põhikool) töö „Tänapäeva korteri renoveerimise plaan 1930. aastate stiilis“ eest. Juhendajad: Kristiina Arula, Tiina Adamson, Reet Petermann;

Torm Vatsfeld (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Kuressaare jahisadama faarvaatri vallide ja Laiamadala linnustik ja selle muutused aastatel 2000-2017“ eest. Juhendajad: Inge Vahter, Mati Martinson

Eesti esindaja USAs ülemaailmsel noorte teadlaste konkursil Intel ISEF (mai 2019, Phoenix, USA):

Alex Savolainen (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) tööga „Alumiinium-õhk patarei –  lihtne ja odav konstruktsioon“. Juhendajad: Tavo Romann ja Helgi Muoni

Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (september 2018 Dublin, Iirimaa):

Karl Hendrik Tamkivi (Saaremaa Ühisgümnaasium) tööga „Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist Lääne-Saaremaal“. Juhendajad: Rauno Kalda, Oliver Kalda;

Martti Vanker (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga „Lentiviirus-laadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil“. Juhendajad: Eva Žusinaite, Saima Kaarna;

Emilia Rozenkron (Saaremaa Ühisgümnaasium) tööga „Kärjeleediku (Achroia grisella) ja vahaleediku (Galleria mellonella) kasvatamisest ja polüetüleeni lagundamise võimest”. Juhendaja: Mart Mölder

Eesti esindaja rahvusvahelisel Hiina noorte teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni konkursil CASTIC (august 2018, Chongqing, Hiina:

Joosep Kaimre (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga „Toatemperatuurse fosforestsentsisüsteemi valmistamine ja iseloomustamine“. Juhendajad: Erki Enkvist, Eha Paabo

Õpilaste teadustööde eduka juhendamise eest auhinnati I preemia pälvinud tööde juhendajaid (725 eurot):

Rauno Kalda (Tartu Ülikool), Oliver Kalda (Tallinna Tehnikakõrgkool) Karl Hendrik Tamkivi juhendamise eest;

Eva Žusinaite (Tartu Ülikool), Saima Kaarna (Hugo Treffneri Gümnaasium) Martti Vankri töö juhendamise eest;

Piret Rannast (Ülenurme Gümnaasium), Eliis Grigori töö juhendamise eest;

Marta Uustamm (Pirita Majandusgümnaasium), Jonne Kotta (Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut) Emil Kotta töö juhendamise eest

Publiku lemmikud

Liis-Loreen Sepp, Eliisabet Raju, Germo Kreutzberg, Oskar Karu (Kääpa Põhikool) töö ”Aga kuidas seda teha saab?” eest;

Marie Olli (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö ”Improteater Eestis” eest. Juhendaja: Monika Piirimäe

Asutuste ja organisatsioonide eripreemiad

Lisainfo:

Terje Tuisk, Teaduse populariseerimise osakonna juhataja, tel 51 10356, terje.tuisk@etag.ee

Liisi Röömel, konkursside koordinaator, tel: +372 516 6838; liisi.roomel@etag.ee