Õpilaste teadustööde konkursi peapreemiad läksid Tartusse ja Kadrinasse

Täna, 12. aprillil anti Eesti Rahva Muuseumis üle õpilaste teadustööde konkursi riiklikud preemiad ja koostööpartnerite eriauhinnad. Gümnaasiumiastmes pälvisid esikoha Leene Pärtel (Hugo Treffneri Gümnaasium) ja Elo Joandi (Miina Härma Gümnaasium). Põhikooliõpilastest tunnistati parimaks Laura Veerde (Tartu Luterlik Peetri Kool) ning Saamuel Palu (Kadrina Keskkool).

22. korda toimunud konkursile esitati 213 tööd 73 koolist, neist 39 põhikooli- ja 174 gümnaasiumiastmes. Tööde valdkondlik jaotuvus põhikooli- ja gümnaasiumiastmes kokku on järgmine: naturalia: 70 tööd, realia: 36 tööd, humaniora: 55 tööd ja socialia: 52 tööd. Kokku osales konkursil 228 õpilast (kolmeteistkümnel tööl on kaks autorit, ühel tööl kolm), neist noormehi 65 ja neidusid 163.

Konkursi komisjon tegi lõpliku valiku II vooru pääsenud 91 uurimuse seast. Komisjoni esimees, Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor Pille Runnel ütles, et 2023. aasta konkurss kinnitas õpilaste teadustööde head taset läbi kõigi valdkondade. “Teadustöö eesmärgiks võib olla olemasolevate teadmiste kontrollimine ja täiendamine või uute teadmiste saamine ja võib öelda, et nii mõneski uurimistöös suudeti luua uusi teadmisi, pakkudes sisendit edasiseks uurimuseks mitte ainult töö autorile, vaid panustades teadusvaldkonda üldiselt.”  Runnel kiitis, et konkursile saadetud töödest paistis välja avastusrõõm: eksperimendid, originaalsed uurimisküsimused, katsed läbi viia rahvusvahelist võrdlevat uuringut, arhiividesse kogunenud kultuurikihtidesse kaevumine ja palju muud. “Mõned konkursitööd esindasid teadusvaldkondi, milles Eestis ei olegi veel välja kujunenud uurimistraditsiooni. Nii võib mõnest konkursil osalenust tulevikus saada ka talle huvi pakkuva uurimissuuna teerajaja,” avaldas ta lootust.

Välja anti 12 riiklikku preemiat põhikooli- ja gümnaasiumiastmes, lisaks valiti välja kolm noort kes esindavad Eestit sügisesel Euroopa Liidu noorteadlaste konkursil.

Konkursi eriauhinnad andsid välja Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Kaitseministeerium, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli teaduskool ja observatoorium, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Tartu Ülikooli raamatukogu, Eesti Energia, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Eesti Keele Instituut, Tervise Arengu Instituut, Eesti Geograafia Selts, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Tervisemuuseum, Vabamu, Eesti Meremuuseum, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, kood/Jõhvi ning rahvusvahelised partnerid Swiss Youth in Science ja Regeneron ISEF.

Õpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi ümbritseva maailma vastu ja innustada neid uurima huvipakkuvaid teemasid.

2023. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused:

Gümnaasiumiastmes

I preemia (1500 €)

 • Leene Pärtel (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Taimede elurikkus XX sajandi eesti maalikunstis“  eest (juhendaja: Ott Maidre);
 • Elo Joandi (Miina Härma Gümnaasium) töö „Toitumise tuvastamine juuste isotoopanalüüside põhjal: kaasaja ja arheoloogilise materjali juhtumiuuring“ eest (juhendajad: Mari Tõrv, Ester Oras, Holar Sepp ja Helen Semilarski).

II preemia (1100 €)

 • Elin Makkar (Tallinna Saksa Gümnaasium) töö „Ahhaa-elamuse kogemine Tallinna Saksa Gümnaasiumi gümnasistide ja Tartu Ülikooli tudengite näitel“ eest (juhendajad: Jaan Aru ja Anu Tuulmets);
 • Joosep Toom (Miina Härma Gümnaasium) töö „Kui palju rakendavad 10 kõige räägitumat keelt ning nendega võrreldes eesti keel heli kõrguste muutust?“ eest (juhendaja: Hendrik Vija).

III preemia (700 €)

 • Jaagup Kuuskla ja Fred Järv (Nõo Reaalgümnaasium) töö „Püsiva orgaanilise saasteaine trikloropropaani mehhanokeemiline muundamine platform-kemikaaliks Grignardi reaktsioonis” eest (juhendajad: Aivar Vinne, Riina Aav ja Jagadeesh Varma Nallaparaju);
 • Mia Marie Sukles (Tallinna Reaalkool) töö „Inimese papilloomiviiruse vastase vaktsineerituse tase ja sellest keeldumise põhjused kolme Eesti gümnaasiumi näitel ” eest (juhendajad: Tiina Talvi ja Elen Vettus).

Põhikooliastmes

I preemia (1000 €)

 • Laura Veerde (Tartu Luterlik Peetri Kool) töö „Toiduvärvi E102 (tartrasiin) sisalduse määramine limonaadides ja pirnimaitselises siirupis“ eest (juhendaja: Joana Jõgela);
 • Saamuel Palu (Kadrina Keskkool) töö „Viimane okupatsioonieelne Kaitseliidu Peastaabi ülem kolonel August Balder. Elu, tegevus ja perekonnalugu“ eest (juhendajad: Jane Palu ja Evelin Tiiter).

II preemia (800 €)

 • Carolina Mikk (Tallinna Kivimäe Põhikool) töö „Õpilase elu diabeetikuna: teatmik õpilastele ja õpetajatele“ eest (juhendajad: Tiina Mikk ja Kaja Vaikla);
 • Kristjan Liiv Tallinna Reaalkool) töö „Folkloori uurimine tehisintellekti abil kodu ja koduvälise ruumi vanasõnade näitel“ eest (juhendaja Reet Varik).

III preemia (700 €)

 • Rainer Ahi ja Trevor Roger Kuusk (Jüri Gümnaasium) töö „„Investeerimisteemaline õpperakendus ,,Studenx”“ eest (juhendaja: Carolina Remmet);
 • Hanna Elisabet Haav (Tallinna Toomkool) töö „Prügi sorteerimise tähtsus meie ühiskonnas“  eest (juhendaja: Hele-Mai Haav).

Eesti esindajad EL noorte teadlaste konkursil (septembris 2023): Leene Pärtel (Hugo Treffneri Gümnaasium), Elo Joandi (Miina Härma Gümnaasium) ja Joosep Toom (Miina Härma Gümnaasium).

Eduka juhendamise eest auhinnati I preemia pälvinud tööde juhendajaid (1700 €):

 • Ott Maidre (Hugo Treffneri Gümnaasium) Leene Pärteli töö juhendamise eest;
 • Mari Tõrv (Tartu Ülikool), Ester Oras (Tartu Ülikool), Holar Sepp (Tartu Ülikool) ja Helen Semilarski (Miina Härma Gümnaasium) Elo Joandi töö juhendamise eest;
 • Joana Jõgela (Tartu Luterlik Peetri Kool) Laura Veerde töö juhendamise eest;
 • Jane Palu (Rakvere Linnavalitsus) ja Evelin Tiiter (Kadrina Keskkool) Saamuel Palu töö juhendamise eest.

Kõik tulemused koos eripreemiatega leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt. Uurimistööde kokkuvõtteid saab lugeda konkursi kogumikust.

Lisainfo:

Marion Villemson
Koordinaator
Eesti Teadusagentuur
Marion.Villemson@etag.ee