Sügisel algab 70 uut COSTi projekti

COSTi assotsiatsiooni kodulehel on avaldatud 70 uue võrgustikuprojekti (COST Actions) lähemad tutvustused. Enamiku uute projektide avakoosolekud toimuvad septembris või oktoobris. 

Kõik uued (ja ka varem alanud) projektid on avatud uutele liitujatele!

COSTi projektis osalemine eeldab panustamist ühes või mitmes töörühmas. COSTi assotsiatsioon toetab projekti korraldus-, osalus- ja avaldamiskulude katmise kaudu.

Võrreldes varasemate aastatega on COSTi projektide reeglid ja liitumise korraldus veidi muutunud. Esimene samm projektiga liitumiseks on töörühma(de)ga liitumise avaldus projekti alalehel COSTi kodulehel: nupp Apply sakil Working Groups and Membership. Töörühmade kirjelduse leiab samas kohas lingilt MoU (Memorandum of Understanding). Töörühma(de)ga liitumise soovi võivad avaldada kõik huvilised, kes on valmis panustama töörühma tegevustesse.

Projekti üldkogu ehk korralduskomiteega liitumise sammude kohta vt lähemalt siit. Korralduskomitee rolli selgituse ning Eesti esindajate valimise põhimõtted leiab siit.

COSTi võrgustike olemust, ülesehitust ja reegleid laiemalt on eesti keeles kirjeldatud aadressil etag.ee/valiskoostoo/cost. Kõige põhjalikuma ülevaate COSTi projektis osaleja reeglitest annab “Annotated rules for COST Actions” COSTi reeglite ja juhendite lehel.

COSTi Eesti koordinaator (CNC):

Katrin Kello
katrin.kello@etag.ee